ontslag nemen met WW-uitkering

Zelf ontslag nemen en toch een uitkering... Deze ambtenaar kreeg het voor elkaar

Geschreven door Fieke Thijssen

Wanneer je zelf besluit ontslag te nemen, vervalt het recht op een WW-uitkering. Normaal gesproken tenminste. Daar was een hoge ambtenaar uit de gemeente Schiedam het niet mee eens. Hij was van mening toch recht te hebben op deze uitkering en de rechter gaf hem gelijk.  

Het UWV weigert

Nadat deze ambtenaar zijn ontslag had aangevraagd bij de gemeente Schiedam, werd dit goedgekeurd en trad hij uit dienst. Vervolgens vroeg hij een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV besliste, dat meneer inderdaad recht had op een WW-uitkering. Hij was namelijk werkloos geworden. Tot betaling kon volgens het UWV alleen niet worden overgegaan aangezien meneer ‘verwijtbaar werkloos’ geworden was.

Verwijtbaar werkloos

Wanneer ben je nu verwijtbaar werkloos? Dat ben je op het moment dat het je eigen schuld is dat je geen werk meer hebt. Dit is het geval wanneer je op staande voet bent ontslagen, omdat je bijvoorbeeld iets gestolen hebt op het werk, maar ook wanneer je zelf besluit ontslag te nemen. Om er zeker van te zijn dat je niet verwijtbaar werkloos wordt, is het dus belangrijk dat het initiatief van het ontslag afkomstig is van de werkgever en het niet gaat om een ontslag op staande voet.  

Waarom had deze ambtenaar volgens de rechter dan toch recht op een gedeeltelijke WW-uitkering? Hij had namelijk zelf zijn ontslag aangevraagd en het initiatief kwam daarmee van de ambtenaar zelf.

Het verhaal van de ambtenaar

Volgens de ambtenaar was er sprake van een grote druk om ontslag te nemen. Het college van burgemeester en wethouders zou hem min of meer hebben gedwongen ontslag te nemen. Meneer wist dat het schadelijk zou zijn voor zijn verdere carrière wanneer hij geen ontslag zou nemen. Er zou dan namelijk een onderzoek worden ingesteld dat mogelijk een (straf) ontslag tot gevolg zou hebben.  Hij dacht de schade te kunnen beperken door akkoord te gaan met een minnelijke beëindiging van de dienstbetrekking. Het zelf aanvragen van het ontslag was daarvan onderdeel. Daarnaast bleek volgens de ambtenaar uit de correspondentie tussen de gemeente en hemzelf de wens van de gemeente om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit zou volgens hem betekenen dat het initiatief eigenlijk afkomstig was van de werkgever.

De rechter gaat akkoord...

De rechter bepaalde dat meneer inderdaad verwijtbaar werkloos geworden is. Uit de omstandigheden van het geval bleek niet dat de situatie dusdanig onhoudbaar was voor de ambtenaar dat de enige oplossing het indienen van het ontslag was. Het verwijtbaar werkloos worden leidt tot ontzegging van de WW-uitkering, tenzij, zo sprak de rechter, “Het verwijtbaar werkloos worden de betrokkene niet in overwegende mate kan worden verweten”. Er moest dus worden bepaald of het de ambtenaar te verwijten viel dat hij verwijtbaar werkloos geworden was.  

...maar waarom?

In de situatie van de ambtenaar kon hem niet worden verweten verwijtbaar werkloos te zijn geworden. Er was hem namelijk een adviesnota onder ogen gekomen waaruit bleek dat men geen vertrouwen meer in hem had. Daarnaast werd hem voorgehouden dat er negatieve signalen over zijn functioneren waren geuit door andere medewerkers. Verder was het een chaos binnen de gemeente, ten gevolge waarvan veel andere medewerkers ziek thuis waren of zelfs waren opgestapt. Wat ook nog een belangrijke  rol speelde, is het feit dat de rol en het functioneren van de ambtenaar uitgebreid in de media naar voren is gekomen. De rechter kon zich dus voorstellen dat deze ambtenaar, mede met het oog op zijn toekomst en arbeidsmarktpositie, de keuze heeft gemaakt om zelf ontslag te nemen.

Gevolgen

Het kon meneer dus niet worden verweten dat hij verwijtbaar werkloos geworden was, maar dat wil niet zeggen dat hij recht had op de volledige uitkering. Hij was tenslotte nog steeds verwijtbaar werkloos. Om die reden besliste de rechter dan ook dat meneer een gedeelte van de WW- uitkering zal ontvangen. Daarnaast kreeg meneer nog een schadevergoeding  in de vorm van wettelijke rente ten gevolge van de te laat uitbetaalde uitkering.

Vragen?

Nu zijn er natuurlijk meer voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op een uitkering. Dus ben je zelf ontslagen of wil je ontslag nemen en vraag je je af of je nu nog recht hebt op een uitkering? Sta je op het punt een vaststellingsovereenkomst te tekenen, maar weet je  niet precies wat de gevolgen daarvan zullen zijn of wil je laten controleren of de overeenkomst wel aan alle eisen voldoet? Neem dan contact met ons op! Onze juristen kunnen je dan vast verder helpen. Je kunt ons bereiken via 043 / 808 14 23, via WhatsApp (06 40 81 22 14) en via Facebook Messenger. 

Bron: ECLI:NL:CRVB:2018:1623

Afbeelding: Hassan Khan

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (2)

Elisabeth
Fri, 07/13/2018 - 22:45

Ik ben in het verleden vreselijk gepest op het werk, maar wilde inderdaad niet zelf ontslag nemen om niet verwijtbaar werkloos te worden. Ik heb het UWV gebeld en de zaak telefonisch besproken. Zij hebben mij toen gerustgesteld. Ik kon onder deze omstandigheden ontslag nemen zonder dat mijn WW-rechten werden geschaad. UWV heeft mij daarna ook heel goed begeleid. (Mag ook wel 's gezegd worden.)

Lisanne van HelloLaw
Mon, 07/16/2018 - 14:22

Bedankt voor je reactie Elisabeth. Wat fijn dat het UWV jou zo goed heeft geholpen! Gelukkig geeft het UWV ook zelf aan dat in sommige gevallen recht op een WW uitkering bestaat als je zelf ontslag neemt. 

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur