Zoon moet huurwoning uit na overlijden moeder

De Rotterdamse Alex (21 jaar) woont nog thuis. Daar komt nu een einde aan, aangezien zijn moeder is overleden. Hoewel hij al sinds zijn geboorte in het ouderlijk huis woont, moet hij dat binnenkort verlaten.

Zijn moeder huurde de woning van Stichting Woonstad in Rotterdam. Toen ze vorig jaar kwam te overlijden, verzocht Alex de Stichting om de huurovereenkomst van zijn moeder voort te kunnen zetten. Alleen zijn moeder stond vermeld als huurder op de huurovereenkomst.

De Stichting weigerde echter om Alex de huurovereenkomst voort te laten zetten. Alex legde het verzoek vervolgens aan de kantonrechter voor. Alex is echter geen medehuurder, omdat zijn naam niet op de huuroverkomst staat. Was dat het geval geweest, dan had hij na de dood van zijn moeder in de huurwoning kunnen blijven.

Wettelijke bepaling
De wet bepaalt echter dat iemand die zijn hoofdverblijf heeft in een huurwoning, maar geen huurder of medehuurder is, na overlijden van de huurder in eerste instantie in de woning kan blijven indien hij of zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder had. Dit was de basis van het verzoek van Alex aan de rechter.

De kantonrechter wees het verzoek van Alex echter af. Om te beginnen, zou Alex te weinig financiële waarborg kunnen bieden. De huurprijs was 520 euro en het loon van Alex bedroeg 943 euro per maand. Voor huurtoeslag kwam hij niet in aanmerking. Daarnaast was het volgens de rechter niet aannemelijk dat er sprake was geweest van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een kind wordt geacht 'uit te vliegen'  en van bijzondere omstandigheden om daar anders over te denken was geen sprake, aldus de rechter.

In hoger beroep
Teleurgesteld ging Alex in hoger beroep bij het Gerechtshof. Helaas voor Alex stelde het hof de verhuurder in het gelijk. Het inkomen van Alex was simpelweg onvoldoende om de huur te kunnen blijven betalen. Het feit dat anderen hem financieel hielpen, deed daar niets aan af. Alex diende zelf de financiele lasten te kunnen dragen, aldus het hof.

Ook de omstandigheid dat zijn moeder steeds voor hem zorgde, met name voor zijn eten en kleding, was onvoldoende om te concluderen dat er in dit geval sprake was geweest van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Van bijzondere omstandigheden was evenmin sprake. Alex diende alsnog zijn ouderlijk huis te verlaten.

Heb je vragen over je rechten als huurder of verhuurder, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Geen ontruiming bij meer dan 3 maanden huurachterstand

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 april 2012, LJN BW4079

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (74)

Anna
Tue, 05/08/2012 - 12:53

Die rechters hebben boter op hun hoofd, ronduit belachelijk en volkomen willekeur. Uiteraard is hier sprake van een duurzame relatie als je van jongs af aan in het huis woont en het je moeder betreft. Wat betekend dan eigenlijk wel een duurzame relatie voor de wet? Je vermeld bij een huurcontract altijd de inwonende kinderen. En hoe zo geen recht op huursubsidie? Ik lees overigens niets over het aanbieden van een passende betaalbare woning wat ik in deze zaak sociaal wenselijk acht.

C. dAncona
Tue, 05/08/2012 - 15:03

Ongelooflijk.. stelletje idioten.. als er sprake van een uitkering is dan weet bv het UWV wel te stellen dat er sprake van een duurzame relatie is. Zelfs als er alleen maar een 2e tandenborstel wordt gevonden. Onvoorstelbaar..
Iedereen heeft recht op huursubsidie. Dat recht wordt bepaald vanuit de hoogte van inkomen en huursom.

Mick Faber
Tue, 05/08/2012 - 15:25

Ronduit belachelijke rechterlijke misser, waarbij de rechter aantoont zich God te voelen en niet gewoon de wet toepast, waarin niets staat vermeld dat het inkomen bepalend is. Nederlandse rechtspraak is van een bedroevend laag nivo!

KB
Tue, 05/08/2012 - 15:53

Sowieso wie dan ook gelijk heeft, moeten de rechters ook eens kijken of de uitspraak niet rekening houdt met mensen. Je kan niet iemand op straat zetten, als hij net zijn moeder heeft verloren. Stelletjes asos die rechters, die moeten zelf het eens meemaken als die zoon. Waar moet hij dan naartoe, naar het leger des heils, want je krijgt niet zomaar een huis toegewezen in deze tijd. De politiek in Nederland is al asociaal naar de mensen die het niet zo makkelijk hebben en de rechters zijn precies hetzelfde.

George Kerstholt
Tue, 05/08/2012 - 15:55

Deze beslissing van de rechtbank is vreemd als je bedenkt dat het criterium voor een duurzame relatie voor de belastingdienst/-wet en wet op de (huur)toeslagen heel anders wordt uitgelegd.
Immers samenwonen met een meerderjarige (ouder dan 18) leidt snel tot een duurzame relatie...aowers worden hier al expliciet op gewezen...(Voer voor juristen!).
Gegeven het feit dat het inkomen onder alle omstandigheden te laag is voor deze woning is het opzeggen van deze huurovereenkomst weer wel juist of terecht.
De rechter had een overgangstermijn kunnen of moeten aangeven of wellicht een zorgplicht voor vervangende woonruimte.
Overigens speelt deze problematiek veel vaker dan enkel deze zaak. Ook bij gezinnen staat vaak slechts één ouder als huurder aangegeven.

Marion
Tue, 05/08/2012 - 15:56

Ook ik vind dit een rechelrechte misser, ik denk als moederzijnde van 4 kinderen, waarvan twee op zichzelf wonen en nog twee thuiswonen, dat ik mijn oudste nog thuiswonende kind van 19 jaar maar medehuurder ga maken want stel dat mij iets overkomt, waar moeten mijn 2 jongens dan naartoe? Bij hun broer of zus intrekken die zelf inmiddels een eigen gezin hebben? Aangezien mijn kinderen al halfwees zijn zie ik geen andere mogelijkheid want moet er niet aandenken dat zij op straat zouden komen te staan, in een pleeggezin of tehuis komen. In wat voor land leven wij eigenlijk?

Dini Stoter
Tue, 05/08/2012 - 15:56

Ik vind de reactie van deze rechter compleet gestoord. Wat denkt deze rechter wel??? Een kind dat zijn moeder verliest is al verschrikkelijk, maar dan ook nog het dak boven zijn hoofd weg te halen...... Schandalig. Is deze rechter soms betaald voor deze uitspraak?? Daar riekt het hier echt naar. Nogmaals schandalig!!!!!!!

Ronald
Tue, 05/08/2012 - 16:08

Belachelijk. Verloedering van de rechterlijke macht. Waar is de menselijke maat? Een alternatieve uitspraak had prima binnen het wettelijk systeem gepast.

Gerna
Tue, 05/08/2012 - 16:16

Ronduit belachelijk. Je gaat een jongere die net zijn moeder heeft verloren niet ook nog eens zijn huis uitzetten. Hij heeft daar zijn hele leven gewoond. Hij heeft er zeer zeker niet voor gekozen om wees te worden.Bovendien willen andere mensen hem helpen. Is er al gedacht aan dat er iemand borg voor hem staat, gebeurt ook op hypotheken die afgesloten worden. Of dat hij een medehuurder zoekt desnoods, zodat ze samen de kosten kunnen delen. Maar nee, alles moet weer rechtlijnig, zoals alles in Nederland. En waarom geen huurtoeslag? Ik ken wel een aantal jongeren van die leeftijd die dat wel degelijk krijgen, dus waarom hij niet. De rechter had er voor kunnen kiezen om hem een jaar de kans te geven een medehuurder te zoeken desnoods. Ik vind het onmenselijk. Dit is maar weer een voorbeeld van hoe de maatschappij verhard, er wordt niet meer gekeken naar de menselijke kant.

Han
Tue, 05/08/2012 - 16:18

Helaas heeft de rechter gelijk. Hoewel er n.m.m. wel sprake is van duurzame inwoning voldoet zijn inkomen in de verste verte niet aan de langdurige huurverplichting. Er moet wel passende ruimte gezocht worden.

Henk van den Berk
Tue, 05/08/2012 - 16:20

De Rechters kunnen? allen maar lezen wat er in de wet staat en bij gerede twijfel daar een eigen interpretatie aan geven.Het is;zoals de wind waait....maar wanneer het hun eigen belang is (in dit geval hun familie,kind of anders dan draait de wind.

saskia
Tue, 05/08/2012 - 16:22

dit slaat nergens op de jongen heeft niet veel inkomen maar ze jagen hem wel op kosten want nu moet hij misschien weer een huis of flatje aankleden en verhuizen terwijl waar hij zat en verder niks gedaan hoeft te worden waar zijn ze mee bezig ze moeten eens nadenken met hun gezondverstand als ze dat hebben ik zit met hetzelfde en nog met een dochter thuis die kan niet van haar inkomen rondkomen als ze op de eigen gaat wonen en maakt de hogen hand uit dan waarnneer ze moeten uitvliegen zijn hun ook al op de 20 jaar uithuis gegaan vroeger woonde getrouwde mensen ook nog bij hun ouders in wat is dit voor wereld en wie rekent er nui op stel de zoon gaat werken en met moeder gebeurt iets mee die dag komt het dan niet hard aan en er is toch huursubsidie maar voor de huur wordt hij wel meegrekend volgens de belasting dus helemaal eerlijk is het niet

moppie
Tue, 05/08/2012 - 17:05

HIer weer het bekende meen met 2 maten. Voor de sociale dienst en de belasting ben je een economische eenheid, voor het aanvragen van huursubsidie telt het inkomen van kinderen wel degelijk mee.
Maar nu is er ineens geen sprake van een duurzame relatie. Buiten het feit dat deze jongen zijn moeder heeft verloren moet hij ook nog eens zijn woning verlaten, iemand misschien nog een kartonnen doos over? Of heeft deze woningbouwvereniging nog een goedkopere woning in de aanbieding. Wel zo humaan he.

Jan
Tue, 05/08/2012 - 17:56

Ik hoop dat wij als lezer niet alle informatie hebben gekregen. Indien wel, dan dient te gelden: Als hij er sinds zijn geboorte woont met zijn moeder dan is er natuurlijk sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, ook al heeft hij er geen cent aan bijgedragen. Redelijkheid en billijkheid weet je wel.

Wat de huurpenningen betreft. Pas als de huur niet doorbetaald wordt is er een probleem. Tot die tijd blijft hij er gewoon wonen in een normaal land dat geacht wordt een rechtstaat te zijn.

Laten rechters maar eens beginnen met hun wettelijke verplichting na te komen al hun bijbanen te vermelden in het betreffende register. En zelfs dat helpt niet voldoende om rare uitspraken te voorkomen.

laura53
Tue, 05/08/2012 - 18:07

IK vind het echt schandalig hoe we met onze bevolking omgaan, zeker iemand die bij zijn moeder in woonde hij deed ook mantelzorg, is er ook na de leeftijd van de moeder gekeken .....ik vind vrij normaal als er een kind bij de oude moeder blijft hangen om haat te verzorgen in plaats naar een verzorging huis te verplaatzen!!!! De mens wordt gewoon een wegwerp produkt!!!! Worden we zo verdomd egoitisch ..... wat willen we dat er nog meer jonge mensen op de straat te recht komen nu met deze economie die aan het afbreken is, gaan we ook elkaar afbreken???? Ik heb altijd mee gekregen dat we voor elkaar moeten zorgen....er is geen zorg ...de mensen worde gedropt in een te huis of een verzorgings te huis en er wordt amper na om gekeken.......dit is een andere manier om elkaar af te maken zodat de ander meer ruimte en bezit heeft zelfs te veel en een ander kan bijna niet leven........

andré
Tue, 05/08/2012 - 19:41

Het is zeer hard wat deze jongen overkomen is, echter hij is helaas niet de enige. Feit is als dit een relatie van een rechter was overkomen, was een uitzetting niet gebeurd. Dat durf ik keihard te stellen!
De schuld van dit drama ligt bij onze overheid in den haag omdat de afgelopen regeringen veel te veel mensen hebben binnen gelaten, waardoor woonruimte voor de eigen bevolking een grote luxe aan het worden is.De druk op betaalbare huurwongen is te hoog aan het worden. De rekening hiervoor betalen wij; de mensen met een "normaal"inkomen. Triest voor Alex, maar waar... Het ziet er slecht voor hem uit

witje
Tue, 05/08/2012 - 21:32

het is de reinste flauwekul dat die jongen er niet mag blijven en dan de smoes dat hij te weinig verdient
wij komen uit een failliesement mijn man is zzp er er is geen werk maar de thuiswonende zoon moet ons onderhouden met een uitkering van 900euro omdat een zzp er nergens terecht kan voor hulp ja je kind op straat schoppen en dan kan je naar de sociale dient de regering is krom

Marianne
Tue, 05/08/2012 - 21:41

Belachelijke redeniering van de rechtbank dat er geen duurzame relatie bestaat. En al had de zoon als medehuurder ingeschreven gestaan dan had hij alsnog het ouderlijk huis moeten verlaten. In dit land heb je pas recht op huurtoeslag vanaf je 23e jaar. Dat houdt dus in dat je voor die tijd niet het ouderlijk huis kan verlaten (wanneer je ouders nog leven) omdat je geen woning kan betalen. Dit geldt ook voor gehuwden onder de 23 jaar ongeacht of ze al kinderen hebben.

Karina
Tue, 05/08/2012 - 21:54

Ronduit belachelijk! Echt het Nederlands rechtssysteem weer. De eerlijksten moeten lijden. Je wordt zo alleen maar gedwongen om vieze spelletjes tegen spelen.

Wielke Oet Mestreech
Wed, 05/09/2012 - 03:13

We moeten eens af van het jeugdloon. Geen leeftijdsdiscriminatie meer. Stop met de moderne slavenij. Eenieder die werkt als basisloon gelijktrekken bied de jeugd en ouderen gelijke kansen voor een baan. De baas hoeft dan niet meer te kijken naar leeftijd. De "beste" kan hij dan aannemen. Alex zou in dit geval meer verdienen en dus wel de huur kunnen betalen. Kijk eens om eens heen in dit geval overzees naar Canada. Daar bestaat het beklopte systeem niet wat we hier toepassen vwb jeugdloon. Loon naar arbeid is daar het motto. Maar ja we hebben het hier zo goed algemene uitspraak. Lulkoek
Deze uitspraak is natuurlijk ene van de mensen die het toch al breed hebben.
Ja met veel geld kan je overal goed leven dat is duidelijk.
Deze uitspraak word natuurlijk ook gebruik om de mensen die het minder hebben rustig te houden.
Vroeger was hier de uitspraak in het Zuiden
tussen kerk en rijken.
Hou jij ze dom hou ik ze arm!!
Nu is het
Verkondig dat het hier nog niet zo slecht is en vooral goed dan voelen de kleintjes zich o zo fijn en het rechtsysteem werkt er aan mee.
Tijd om wakker te worden landgenoten!!!!
Maar ja wie ben ik
Ook een mug in het geheel.
Alex ik wens je veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en veel succes voor in de toekomst.

moeder
Wed, 05/09/2012 - 13:02

ik vind het een schande!! kan me met bovenstaande reacties helemaal vinden..Gek he dat mensen "rare dingen" gaan doen..
Wat heb je nog te verliezen? wat kun je nog doen? misschien t gevang in gaan.. zit je warm en droog en nog te eten ook..succes en sterkte Alex..t is diep bedroevend

jacqueline
Wed, 05/09/2012 - 13:24

vind dit echt sneu die knul heeft toch een inkomen die kan je toch met huursubsidie erin laten ,hij heeft het al zwaar zijn moeder verloren en dan ook deze shit de wet zou hierop verandert moeten worden ,dat je gewoon recht hebt als verdienent gezinslid van de overledene dat je gewoon in je huis mag blijven wonen .
belachelijk dit !!!

Daan Bulder
Wed, 05/09/2012 - 13:26

Ik ben eerst wel benieuwd op welke gronden deze jongen buiten de huurtoeslag valt. Dat wordt niet vermeld. Sowieso schandalig om deze jongen op straat te zetten. Asociale opstelling van de verhuurder om maar direct over te gaan tot "ontruiming". Laat die jongen daar lekker blijven wonen ! Pak de echte scheefhuurders aan !

Jolanda VW
Wed, 05/09/2012 - 13:35

Is het huurstelsel er niet juist om de huurder te beschermen. Hoezo kan het er niet aan af doen dat hij financi?le steun krijgt van anderen om de huur te betalen. Als er maar betaald wordt moet er verder niet gezeurd worden, lijkt mij.

Jeanine Bastian
Wed, 05/09/2012 - 13:45

Hoe kun je iemands jonge leven zo beschadigen? Soms vind ik de Rechters in hun motivatie te hard. Dit is ook weer zon voorbeeld. Wat heeft deze uitspraak tot gevolg? Waarschijnlijk enkele reis daklozencentrum voor deze jonge man.

emanuel
Wed, 05/09/2012 - 14:37

2e gebod van GOD door aardse rechtbank
overtreden.
In de hemelse rechtspraak die boven deze aardse rechtspraak gelden andere wetten.
Nl. Heb uw naaste lief gelijk uzelf.
Rechtbank is handelsonbekwaam om een
mens in zon situatie te plaatsen.
Rechtbank moet mensen behandelen zoals zij
zelf behandelt willen worden.
Uitspraak ; Jongeman mag blijven huren
in huidige woning of alternatief.

Naam
Wed, 05/09/2012 - 15:03

Ongelofelijk... Uitspraak met verbijstering gelezen!! Zoon woont dat vanaf zijn vroegste kindheid met zijn moeder. Heeft hij dan geen woonrecht en daarmee huurbescherming opgebouwd?? En hoe komt het dat bijna zon beetje alle instanties wanneer oud-kind onder een dak leven, of zelfs ook maar twee tandenborstels op de badkamer in de beker gesignaleerd worden dit gezien wordt als een economische eenheid en in dit geval niet?? Mooie voorbeeldje van willekeur?? Voor mijn gevoel is dit weer een typisch geval dat recht vaak zijn eigen weg gaat middels degene die het uitlegt en voor degene die op het recht vertrouwt loopt het vaak op niks uit, of, sterker nog, die komt vaak teleurgesteld uit! Zo ook in dit geval...

Joop van Weegen
Wed, 05/09/2012 - 15:17

Waarom krijgt hij geen huurtoeslag de grens is rond de 650 euro? want als hij medehuurder was mocht hij er wel blijven wonen, maar daar stijgt zijn inkomen toch niet door. Trouwens is het niet raadzaam om het feit van medehuurder en het wel mogen blijven wonen meer in de openbaarheid te brengen, Wijzen verhuurders daar wel op, er zijn toch meer mensen die hetzelfde probleem hebben. Het feit op zich vind ik schandalig ook financieel of verhuizen zo goedkoop is, het is al vreselijk als je moeder overlijdt, ik zou willen dat recht RECHT wordt, sterkte Alex.

Marian
Wed, 05/09/2012 - 15:46

Schandalig in een woord!!!!
Zowel de verhuurder als de rechter moeten zich diep schamen!
Er zijn altijd uitzonderingsgevallen, maar men gaat in deze liever over lijken!
Schande, schande en nog eens schande!!!!

marie-louise
Wed, 05/09/2012 - 16:04

Heb het zelfde meegemaakt,maar wist gelukkig al van te voren dat ik niet mocht blijven want ook mijn woningbouw vind een ouder/kind(was 40) relatie geen duurzame gemeenschappelijke huishouding...in mijn geval was het terecht ookal kon ik het wel betalen was het toch een 5 kamerwoning en ik zou er alleen wonen...maar me moeder werd terminaal ziek en tussen door ook nog moeten verhuizen is niet ideaal daar kunnen ze wel even rekening mee houden..
In zijn geval vind ik het terecht want hij kan het niet betalen...

Marius
Wed, 05/09/2012 - 16:16

Het gaat allemaal alleen om geld. De woning zal ongetwijfeld voor een veel hogere huurprijs worden verhuurd aan een nieuwe huurder.

Marius
Wed, 05/09/2012 - 16:21

Trouwens wel vreemd dat naar zijn inkomen werd gekeken.
Als ik mijn baan verlies, en ik kan mijn huur niet meer betalen, en mijn familie springt bij, dan hoef ik mijn huis toch ook niet uit?

Het gaat er toch om dat de huur betaald word? En niet of ik het zelf helemaal alleen kan betalen?
En wat als hij de loterij wint? Mag het dan wel? Of zeggen ze dan, dat mag niet, je moet het helemaal zelf verdienen?
Lijkt de IND dan wel, die zegt dat ook.

Marius
Wed, 05/09/2012 - 16:26

Trouwens...
Hij kan de huur WEL betalen van zijn inkomen! Hij heeft toch ruim 900 euro?
Ok... hij zal wel meer vaste lasten hebben. Maar DAAR mogen de familie toch wel mee helpen?
Ik denk dat hij met 900 alle vasten lasten wel mee kan betalen, dan hoeft zijn familie alleen nog maar met eten enzo te helpen. Ik kan me niet voorstellen dat de verhuurder of de rechter gaat bepalen dat zijn familie niet mag helpen met het eten? Het is maar voor een paar jaar, tot hij 23 is, dan heeft hij een hoger inkomen en huurtoeslag.

Marius
Wed, 05/09/2012 - 16:29

Ik denk dat die rechter trouwens een grote fout gemaakt hebben.
Namelijk, hij moet in elke rechtszaak het belang afwegen. En niet alleen kijken naar de letter van de wet.
Is het belang van de verhuurder, om meer geld te kunnen verdienen belangrijker dan het belang van die zoon?

Louis
Wed, 05/09/2012 - 19:22

Er zijn 2 uitspraken in alex zijn nadeel geweest en de overheid houd er een dubbele moraal op na maar je moet de uitspraak wel volgen ook al stuit het me tegen de borst dat beide rechters geen emphatie hebben en elk gevoel voor menselijkheid missen. Daarbij vind ik de stichting woonstad en dan met name de mensen die Alex hebben aangeklaagd van een bijzonder laag menselijk gedrag getuigen [ deze zouden het goed doen in een oorlog ], ik hoop dat ze de jongen een vervangend onderkomen hebben aangeboden anders zou ik ze allen onder de grond wensen .

Joke
Wed, 05/09/2012 - 22:09

Ik snap dat zijn inkomen tekort schiet voor de huur maar wat zijn de kosten van deze uitspraak. Wat kost een - gedwongen - verhuizing? Is wat mij betreft onvoldoende doordacht.

karel
Thu, 05/10/2012 - 02:24

Ik vertrouw dit zaakje niet. Was het een interessante woning en wie woont er nu in?
Vriendjespolitiek?

Bouke
Thu, 05/10/2012 - 14:03

Hier klopt echt iets niet. Dat de hoge raad mee gaat in de genomen beslissing is m.i. onjuist. Er zijn verkeerde gronden gebruikt om tot deze beslissing te komen m.i. Dit had een goede advocaat moeten voorkomen. Rest misschien nog een zaak voor het Europees parlement? Gezien de verontwaardiging hier ook zijn de rechters duidelijk het spoor bijster.

Maryam
Thu, 05/10/2012 - 14:17

Dit soort zaken gebeuren vaker dan we denken. Volkomen onterecht. De woningbouw coorporatie had met gemak een woning kunnen aanbieden die betaalbaar is voor deze jongeman.
Het is al erg genoeg dat hij het overlijden van zijn moeder te verwerken heeft. Maar zoals mij toen verteld werd door de woningbouw coorporatie is dat het ze niks kan schelen. Heb namelijk de zelfde situatie meegemaakt op mijn 18e met een broertje van 13 jaar toen onze moeder kwam te overlijden. Treurige zaak. Hoe zit het met onze zogenaamde vangnet in dit land????

Jade
Thu, 05/10/2012 - 14:21

Zo on- RECHT-vaardig... Heb hier geen woorden voor. Ongeacht de wet is dit in mijn ogen een onmenselijke beslissing.

Ruud
Thu, 05/10/2012 - 14:27

Hoe kan het dat iemand met zon laag salaris geen recht op huurtoeslag heeft?

Moeder uit Gelderland
Thu, 05/10/2012 - 14:30

Ja, misschien had de zoon bijgeschreven moeten worden op het huurcontract van de moeder zodra hij 18 werd..... maar, wat ik óók al eens meegemaakt heb: dan wordt er gekeken naar de financi?le draagkracht van de zoon en als hij de woning niet zelfstandig zou kunnen betalen dan wordt hij NIET bijgeschreven.
Jullie hebben allemaal gelijk: hier is een grote rechtsonzekerheid aan de gang!!
In ieder geval had de zoon een andere - voor hem betaalbare - woning moeten krijgen.

Tony
Thu, 05/10/2012 - 15:00

Uitgaande van een correcte weergave van de feiten kan ik alleen concluderen dat hier, zoals vaak, sprake is van klasse justitie. Alleen het recht van de rijken en sterken wordt zoveel mogelijk in stand gehouden.

trudiefranken@hotmail.com
Thu, 05/10/2012 - 15:05

ik vind dit echt belachelijk en typische rotterdams.mijn dochter had het zelfde toen haar vader het huis verliet om naar een verzorgingshuis te gaan.eerst moest ze er ook uit maar toen de burgemeester en de dokter zich er mee gingen bemoeien kon ze toch blijven. dus geef ieder de zelfde kansen zo hoord het

E.J.X.Sonneveldt
Thu, 05/10/2012 - 16:18

Ook al ben ik het gevoelsmatig eens met degenen die dit een kille, belachelijke (etc.) uitspraak vinden, we leven wel in een rechtstaat. Als men wil dat de rechtstaat moet veranderen (lees: wet) dan moeten we allereerst een wetgevend referendum invoeren, bijvoorbeeld gerelateerd aan deze specifieke uitspraak. kortom, dán pas kan het volk beslissen over deze ook voor mij niet helemaal te begrijpen uitspraak.

Wim
Thu, 05/10/2012 - 17:38

Helaas blijkt het rechtsgevoel soms ver te zoeken. Hier wordt onrecht aangedaan.

Rien 10.05.12 15.50
Thu, 05/10/2012 - 17:50

Jammer van de gebezigde rechterlijke overwegingen. Weer eens een voorbeeld van rechterlijke dwaling. Terwijl honderd
duizenden huishoudens in te goedkope huurwoningen woningen (scheefgroei) wordt hier als een van de argumenten het inkomen gehanteerd.
De rechter had hier eens een vingerwijzing naar onze wetgevende macht moeten maken die maar steeds niets doet aan die scheefgroei. Deze jongen verdient zeker huursubsidie gelet op de sociale situatie.

Ella
Thu, 05/10/2012 - 18:24

Schandalig, ik kan me voorstellen dat een rechter de zoon (Alex) de kans geeft om het een jaar te doen. Als het hem een jaar lukt dan mag hij in het huis blijven. Als je op je 21ste nog bij je moeder woont, dat kan toch gewoon. ik vraag me af wat de schade is voor het kind in dit geval. Je bent je moeder kwijt, je bent je huis kwijt, alles wat veilig is valt weg. Waar moet je naar toe? Wij willen toch een goede maatschappij, dan moeten we ook goed zijn voor onze mensen! Ik moet er niet aan denken dat dat met mijn kinderen gebeurt, onvoorstelbaar!!!

EVZ
Thu, 05/10/2012 - 18:27

De rechtsmacht is gelijk een Casino.
Het personeel dat zijn de juristen en de advocaten zijn het lot welke je als gedaagde koopt in de hoop je gelijk te krijgen. Het inkomen van deze persoon mag nooit ter discussie staan. Dan moeten een paar miljoen Nederlanders hun huis uit omdat ze geen voldoende inkomen hebben na het verliezen van hun baan of uitkering. deze rechters dienen te worden gewraakt. Het zijn rechtse ego?sten zonder geweten en gevoel. Ze hebben liever dat jongeren van rond de 20 op straat rond hangen. |Ze beseffen zelfs niet dat deze jongeren worden uitgebuit door werkgevers die het verdommen om meer loon aan deze te betalen. En de politieke hufters uit Den Haag sluiten hun ogen om deze feiten maar nietr te willen zien.

Monica A.
Thu, 05/10/2012 - 18:37

Er is sprake van duurzaam samenwonen. Het contract hoort op zijn naam te komen. Hij hoort huurbescherming te krijgen (basisrecht wonen, duurzame gemeenschappelijke huishouding).

Hij verspeelt zijn recht op huren alleen als hij de huurprijs niet betaalt, alleen dan kan het eventuele nieuwe contract ontbonden worden. Het is trouwens geen verplichting een contract te hebben, Je kunt ook wonen zonder contract. Ook dan bouw je rechten op. Hij heeft al rechten doordat zijn moeder altijd betaald heeft. Je kunt alleen uit je huis gezet worden als je de huur niet betaalt, voor ernstige overlast zorgt of als de verhuurder het pand zelf dringend nodig heeft. Dat moet dan wel via de rechter.

Tegen twee jarenlang samenwonende partners wordt toch ook niet bij overlijden van één van hen het contract ontbonden wanneer alleen de overleden partner contracthouder was? De overblijvende partner hoeft toch ook niet uit te vliegen?
Zolang er betaald wordt, is er recht op voortzetting. Financi?le inkomsteneisen zijn in dit geval niet aan de orde. Daarvan kan alleen sprake zijn van een compleet nieuwe huurder en niet bij iemand die er al woonde. Iemand kan bovendien ook zijn inkomsten verhogen.

Het lijkt erop alsof de verhuurder er alleen op uit is de huur behoorlijk te verhogen bij een compleet nieuwe huurder, (dat is toegestaan), eerder dan dat hij op zekerheid van betaling uit is. Zoalng hij betaald wordt, heeft hij zijn rechten.

flora900
Thu, 05/10/2012 - 19:29

een regelrechte schande hoe er met mensen om wordt gegaan ook ik wilde mijn toen 18 jarige dochter laten bijschreven als medehuurder, maar dat doen ze niet i.v.m. ouder/kind relatie. Dus hoge heren pas de huurbescherming aan, zodat inwonende kinderen in het ouderlijk huis kunnen blijven wonen als de ouders overlijden! Maar inderdaad de volgende huurder gaat meer betalen. Ik betaalde toen een huurbedrag van 368,- euro de volgende huurder betaald nu 750,- euro dikke winst toch!!!! Zo gaan we hier met mensen om, waarom zou de criminaliteit toch zo toenemen?

henk hansma
Thu, 05/10/2012 - 20:17

Ik zou de rechter 2 velletjes toilepapier geven. Genoeg om het meeste weg te halen.

John
Thu, 05/10/2012 - 21:59

Lang leve de bananenrepubliek!

klaas
Fri, 05/11/2012 - 10:19

Ik vind het Recht in ons land behoorlijk Eng !

Het cre?ert slachtoffers .

En eigenlijk is kritiek hebben al n risico.

Bert
Fri, 05/11/2012 - 11:44

Terechte uityspraak. De rechter moet het recht toepassen en heeft dat hier gedaan.

Didi Fousert
Fri, 05/11/2012 - 13:01

Naar mijn idee is het recht hier krom. Waar moet deze jongen naar toe. Dit is zijn huis! Op deze manier creeer je dakloze jongeren. Als de redenatuie zou zijn dat het huis (mogelijk een eensgezinswoning) te groot zou zijn, dan moet de wqoningbouwvereniging verplicht worden gesteld om vervangende woonruimte aan te bieden, daarna mag pas de huurovereenkomst opgezegd worden.
Het recht gaat voorbij aan de mens. Of deze jongen al geen verdriet genoeg heeft nu zijn moeder is overleden, zijn woonplek wordt hem ook nog ontzegd.

Oedske
Fri, 05/11/2012 - 17:09

Ben het Monica en Didi eens en vind het minimumjeugdloon en minder recht op huursubsidie voor jongeren ook niet goed. Zouden er geen andere manieren zijn om jongeren aan een baan te helpen dan onderbetaling of verplicht werken met behoud van uitkering? Ik mis wel gegevens, bijvoorbeeld of Alex wel bij zijn moeder stond ingeschreven, of hij een baan had en of hij wellicht overlast had bezorgd. Ik neem aan dat dat laatste niet het geval was, anders had daarover vermoedelijk iets in de uitspraak gestaan en zou dat bovendien iets uit het verleden zijn, dat niet tot huisuitzetting had geleid. Eigenlijk gaat het idee, dat de woning te groot zou kunnen zijn voor één persoon ook niet, want bij een scheiding kan één van de huurders ook blijven zitten. Desondanks kan ik me nog voorstellen, dat de rechter bepaalt, dat een kleinere woning moet worden aangeboden, omdat Alex niet de hoofdhuurder was. Het is vreemd, dat er gesteld wordt, dat er geen sprake van een gezamenlijke huishouding was, tenzij Alex elders stond ingeschreven. De overheid heeft er trouwens totaal geen moeite mee dakloze jongeren te cre?ren, kijk maar eens naar de maatregelen bij de GGZ.

Laurens
Fri, 05/11/2012 - 17:13

Als hij er sinds zijn geboorte woont met zijn moeder dan is er natuurlijk sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, ook al heeft hij er geen cent aan bijgedragen.
Zo redeneren de sociale dienst en de belastingdienst ook.

Wat de huurpenningen betreft. Pas als de huur niet doorbetaald wordt is er een probleem. Tot die tijd blijft hij er gewoon wonen in een normaal land dat geacht wordt een rechtstaat te zijn.

Daarnaast kan Alex gewoon huursubiside aanvragen. Dat doet mijn studerende zoon van 20 jaar ook.

Kortom: dit is een belachelijke uitspraak en als hier van rechtswege argumenten voor zijn, dan dient heel simpel als de bliksem de wetgeving aangepast te worden!! Wie neemt het initiatief hiervoor?

Piertje
Sun, 05/13/2012 - 01:49

Vreemde uitspraak!. Als ik Alex was had ik het voorgelegd aan het Europese Hof.

Doortje
Mon, 05/14/2012 - 16:28

Juridisch gezien volkomen terecht...maar sociaal gezien om te huilen.....

Suzanne
Mon, 05/14/2012 - 21:39

Helaas zijn niet alle rechters in Nederland eerlijk. Zon uitspraak verbaast me absoluut niet, want wie meer geld heeft, heeft meer recht.
In dit geval is Alex degene die minder inkomen heeft, dus .........

sterredag
Thu, 05/17/2012 - 22:51

Idd geen huurtoeslag, omdat die pas gegeven wordt NA je 23e voor een zelfstandige woning, maar goed is het niet aan hem om de huur te betalen en als hij daar bij geholpen wordt prima..

Een nette uitspraak van de rechter zou geweest zijn: mag blijven, want idd duurzame relatie (er is niks duurzaamerder dan met je kinderen) Misschien met een extra clausule: met proeftijd van een half jaar waarin er geen maand huur te laat betaald mag worden, waarna, daarna de normale gang van zaken rondom huurbetaling plaats kan vinden.

Adrie
Sat, 05/26/2012 - 01:19

Jongeren tot 23 jaar hebben wel degelijk recht op huurtoeslag. Er worden echter wel voorwaarden gesteld, 1 van deze voorwaarden is dat de huur voor mensen tot 23 zonder kinderen minimaal € 215,50 en maximaal € 366,37 is. De woning waar deze jongeman woont is voor de huurtoeslag dus te duur voor hem (volgens de website van toeslagen).
Ik zou me echter wel kunnen voorstellen dat er in zon geval een garantstelling of zelfs mogelijk steun zou kunnen zijn vanuit de gemeente.

engels
Thu, 11/01/2012 - 20:31

zoon of dochter moeten in het huurhuis kunnen blijven wonen indien een ouder overlijd, naar een bejaardenhuis gaat of dergelijke

Katje
Mon, 12/03/2012 - 17:44

Terecht dat hij niet in huis mag blijven wonen. Huurders krijgen al genoeg huurbescherming en verhuurders moeten zelf kunnen bepalen of ze de huur voortzetten ja/nee. De verhuurder is immers de eigenaar van het huis.

de Kuijer
Sat, 09/21/2013 - 15:26

Denk dat ik maar een crimineel word.
Dat loont hier in Nederland nog steeds
Geld maakt macht.
Arme sloeber helaas dieper de put in.

rene
Wed, 11/20/2013 - 16:52

ik zit in de zelfde situatie als Alex,en als ik dit zo lees allemal word ik er niet vrolijker op.

wat te doen ?

robhess@ziggo.nl
Sat, 10/04/2014 - 19:09

Hellas maak ik als woordvoerder van mijn broers 58+54jaar het zelfde mee vader op 25 september

robhess@ziggo.nl
Sat, 10/04/2014 - 19:15

Hellas maak ik als woordvoerder van mijn broers58+54jaar het zelfde mee vader op 25 september begraven. woont heel zijn leven in
het pand waar mijn vader woonde ze mogen van de woningbouw er niet blijven wonen dus hun moeten er ook uit SCHANDALIG.

Rogier
Thu, 02/25/2016 - 13:01

Ik ben 23 jaar en heb precies hetzelfde, ik moet me over 4 dagen uitschrijven uit dit huis en ik heb geen passend huis gevonden. Wel hebben ze mij in totaal 9 maanden de tijd gegeven. Toch ben ik het er niet mee eens, ik wil of in dit huis blijven wonnen of een ander huis aangeboden krijgen. Ze raden mij aan als ik niets kan vinden om naar het budgethotel te gaan. Terwijl er hier wel 1240 vluchtelingen zitten die allemaal na een half jaar een sociale huurwoning krijgen. Hoe scheef is dit. Mijn vraag is, kan de woningbouw mij er zonder pardon uitzetten als ik me niet uitschrijf volgende maand? Of kunnen ze dat niet in verband met huurbescherming?

Rogier
Thu, 02/25/2016 - 13:04

Ze hebben namelijk gedreigd als ik me niet uit zou schrijven binnen 4 dagen dan gaan ze naar de rechter en draai ik op voor de kosten. Kan iemand mij vertellen of dit waar is?

macdonald jc
Thu, 03/15/2018 - 09:16

is toch gek ,waar moet hij wonen.nederland betaald wel voor vluchtelingen ,anderen zijn nmisdadegeers die hier komen .en dan word diejongen de straat opgezet .wat een land

Ben
Fri, 05/24/2019 - 23:28

Vriendin met mantelzorgende autistische zoon( wat als ze sterft: staat-ie met laptopje onder arm op straat 34jr.

Leonie van HelloLaw
Mon, 05/27/2019 - 18:09

Beste Ben, in dat geval zal de zoon niet zo maar op straat worden gezet. Het is sterk afhankelijk van de situatie. Mocht je meer willen weten hierover dan kun je het beste even telefonisch contact met ons opnemen via 088-1411 011, of klik op de chat rechtsonder in je beeldscherm, dan helpen we je meteen! 

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur