Planschade

Planschade is schade die je lijdt doordat je woning in waarde daalt of je woongenot vermindert door planologische maatregelen. Je kunt hiervoor een vergoeding krijgen van de gemeente. Door een nieuw bestemmingsplan of een ander planologisch besluit wordt bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of snelweg mogelijk gemaakt. Ook kan je planschade lijden doordat door diezelfde maatregelen je woongenot is verminderd.

Planschaderisicoanalyse

Bij de ontwikkeling van een bouwplan is het belangrijk om vooraf stil te staan bij eventuele planschade. Een planschaderisicoanalyse geeft hierin inzicht. Deze bestaat uit een planologische vergelijking tussen het geldende planologische regime en de nieuwe planologische ontwikkeling. Deze analyse is dus met name voor bouwbedrijven van belang.

Planschadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding wegens planschade moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mocht de planschade niet te voorzien zijn op het moment dat je je woning kocht. Ook mag de schade die je lijdt niet al op een andere manier zijn vergoed. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij onteigening.

Planschade Wro

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden, waarin een planschaderegeling is opgenomen. Daarin is onder meer bepaald dat de gemeente bij de beoordeling van de aanvraag de mogelijkheden betrekt die je had om de planschade te beperken of te voorkomen.

Verzoek vergoeding planschade

Heb je planschade geleden, dan dien je een verzoek om schadevergoeding in bij de gemeente waar je woont. Houd er wel rekening mee dat een planschadeprocedure soms enkele jaren kan duren.

 

Wanneer heb je recht op een planschadevergoeding?

Hoe vraag ik deze vergoeding aan?
Hoe voorkom ik schade bij mijn bouwproject?
Wie stelt een planschaderisicoanalyse op?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur