Kinderalimentatie

Na de scheiding blijf je als ouders nog steeds samen financieel zorgen voor jullie kinderen. Deze financiële zorg bestaat aan de ene kant uit de kosten van het verblijf en aan de andere kant uit de kosten van het kind die niet samenhangen met het verblijf. Denk hierbij aan sport, school en kleding. De verhouding waarin jullie bijdragen in de totale kosten van de kinderen, wordt bepaald door jullie inkomens. Het verschil tussen wat jullie op basis van jullie inkomen moeten bijdragen en de kosten die uit de zorgafspraken voortvloeien, is de te betalen of te ontvangen kinderalimentatie. Het is hierbij belangrijk dat je afspraken maakt over wie van jullie welke kosten na de scheiding regelt.

Hoelang moet je kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie is niet alleen verplicht totdat het kind 18 jaar is, al is volgens de wet iemand van 18 jaar meerderjarig en volwassen. Ouders hebben een levenslange onderhoudsplicht voor hun kinderen. De financiële onderhoudsplicht, denk hierbij aan bijvoorbeeld studiekosten, geldt totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Vanaf 18 jaar moet de kinderalimentatie bovendien betaald worden aan het kind zelf of, als het kind hiermee akkoord gaat, aan de andere ouder. Als het kind na zijn/haar 21e nog niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dan kan het zijn dat ook vanaf 21 jaar kinderalimentatie moet worden betaald. Als ouders kunnen jullie aparte afspraken maken over een eventuele bijdrage in de studiekosten van je kind.

Wetsvoorstel kinderalimentatie

In de wet is op dit moment geen vaste methode voor de berekening van de kinderalimentatie bepaald. Daarnaast zijn de huidige Trema-richtlijnen complex en gebaseerd op de klassieke rolverdeling tussen de ouders: de één verzorgt, de ander werkt. Een reden voor Kamerleden van de VVD en de PvdA om een wetsvoorstel kinderalimentatie in te dienen. Hierin stellen zij voor de berekening wettelijk voor te schrijven, te vereenvoudigen en volledig te laten aansluiten bij de zorgafspraken. Hierdoor verwachten zij dat de alimentatie herkenbaarder en eerlijker wordt en er minder problemen zullen ontstaan. De berekening volgens het wetsvoorstel is nu al gratis beschikbaar (www.berekenkinderalimentatie.nl). Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in 2018 afgerond.  

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Er is geen vaste definitie van co-ouderschap. Meestal wordt hiermee bedoeld dat het kind evenveel tijd verblijft bij beide ouders en alle kosten van het kind 50/50 worden betaald. Ook dan moet in bijna alle situaties kinderalimentatie tussen de ouders worden betaald omdat het inkomen van beide ouders verschillend is en daardoor ieders draagkracht. Ook als de kosten van het kind via een kinderrekening worden betaald.

Herberekening kinderalimentatie

Er zijn diverse scenario’s die tot gevolg kunnen hebben dat de kinderalimentatie opnieuw berekend moet worden. Immers, de financiële situatie van de ouder(s) kan veranderen. Als het inkomen van een ouder wijzigt, dan kan dit een reden zijn om de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen. Immers, de draagkracht van deze ouder verandert. Ook een eventuele wijziging in het verblijf van de kinderen bij de ouders kan leiden tot een wijziging in de hoogte van de kinderalimentatie. Als een kind gaat werken of studeren, waarbij sprake is van studiefinanciering, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie. Naast bovenstaande aangegeven wijzigingssituaties, wordt de kinderalimentatie wettelijk elk jaar verhoogd met het dan geldende indexatiepercentage

Moet je alimentatie betalen als je kind niet bij jou verblijft?

Als je kind volledig bij de andere ouder verblijft, dan voelt het vaak onrechtvaardig dat je toch kinderalimentatie aan de andere ouder moet betalen. Wellicht begrijpelijk, maar er is geen samenhang tussen het “zien” van je kind en het onderhoudsplichtig zijn voor je kind. Dus ook in deze situatie moet er kinderalimentatie betaald blijven worden. 
 

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Wie ontvangt de kinderalimentatie wanneer het kind 18 jaar of ouder is?
Mijn ex-partner woont samen, moet er nog steeds kinderalimentatie worden betaald?
Moet ik bij co-ouderschap ook kinderalimentatie betalen?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur