Partneralimentatie

Als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, heb je een levenslange onderhoudsplicht voor elkaar. Na de echtscheiding blijft deze plicht bestaan en daardoor kan er sprake zijn van het moeten betalen van partneralimentatie.

partneralimentatie en samenwoners

Samenwoners hebben ten opzichte van elkaar wettelijk geen onderhoudsplicht. Zij kunnen dit wel in de samenlevingsovereenkomst overeenkomen of op het moment van uit elkaar gaan afspreken, bijvoorbeeld als er jonge kinderen zijn. De afspraken moeten wel uitgebreid op papier worden vastgelegd. Omdat de wettelijke regels niet gelden, geeft dit extra risico’s, bijvoorbeeld over hoelang de plicht om te betalen duurt. Ook de fiscale eisen zijn bij de betaling van partneralimentatie tussen ex-samenwoners strenger. 

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald?

De hoogte van de alimentatie is niet wettelijk bepaald en kunnen jullie in redelijkheid met elkaar afspreken. Uitgangspunt is dat jouw welstand zoals je die gewend was tijdens het huwelijk, ook na de echtscheiding gehandhaafd blijft. Vaak is dit niet haalbaar doordat de financiële middelen onvoldoende zijn. Tenslotte moeten er nu twee volledige huishoudens worden betaald uit vaak hetzelfde inkomen. Door inzicht in jullie beider portemonnee na de scheiding te geven, helpt jullie mediator hierbij.
In de regel moet de partneralimentatie maandelijks worden betaald, maar in onderling overleg kunnen jullie ook overeenkomen om de partneralimentatie geheel of gedeeltelijk in één keer af te kopen.

Hoelang duurt de alimentatieplicht?

Wettelijk is dit voor een periode van maximaal 12 jaar vanaf de datum dat de echtscheiding  definitief is. Deze periode kan variëren, afhankelijk van een aantal factoren:

 • Een huwelijk met kinderen? 

De alimentatieverplichting loopt maximaal 12 jaar.

 • Een huwelijk langer dan 5 jaar en geen kinderen? 

De alimentatieverplichting loopt maximaal 12 jaar.

 • Een huwelijk van korter dan 5 jaar en geen kinderen?  

De alimentatieverplichting duurt even lang als het huwelijk geduurd heeft.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie vervalt als de ontvangende ex-partner overlijdt, opnieuw gaat trouwen, of de afgesproken termijn verstreken is. Als de ontvangende ex-partner gaat samenwonen, vervalt de plicht alleen als dit samenwonen vergelijkbaar is met getrouwd zijn.

Wetsvoorstel verkorting maximale termijn partneralimentatie 

Door de VVD, PvdA en D66 is een wetsvoorstel ingediend om de bestaande regeling omtrent partneralimentatie te wijzigen. Naast het feit dat ze de termijn willen verkorten naar maximaal 5 jaar, willen ze ook dat de berekening van de partneralimentatie in de wet wordt geregeld. Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen.

Partneralimentatie en de belasting

Wanneer je alimentatie betaalt aan je ex-partner, mag je deze uitgaven aftrekken van de belasting. Partneralimentatie valt onder de aftrekpost ‘Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Het maakt hierbij niet uit of de alimentatie via de rechter is geregeld of onderling. Wel moet de alimentatie voldoen aan alle fiscale eisen (bijvoorbeeld dat de betaling verplicht is en uit het eigen inkomen/vermogen is betaald). 

Hiertegenover wordt de ontvangen partneralimentatie fiscaal belast als ontvangen periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Over de ontvangen partneralimentatie moet inkomstenbelasting worden betaald. Ook moet hierover inkomensafhankelijke premie Zvw worden betaald zolang het totale inkomen het maximale bedrag hiervoor nog niet heeft bereikt. 

Advocaat- en proceskosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen van de partneralimentatie mogen van het bedrag worden afgetrokken. Advocaat- en proceskosten die gemaakt zijn om de hoogte van de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen zijn niet aftrekbaar. 

Wijziging partneralimentatie

Op het moment dat de financiële situatie van een de partners wijzigt, kan dit een reden zijn om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Als de afspraken ooit tussen de partners onderling zijn gemaakt, kunnen jullie er wellicht nu weer gezamenlijk uitkomen. Lukt dat niet, dan kun je de hulp inschakelen van een mediator.

Redenen voor een wijziging kunnen zijn:

 • Jij of je ex-partner gaat meer verdienen.
 • Jij of je ex-partner gaat minder verdienen.
 • De alimentatieplichtige (betalende partij) gaat een nieuw gezin vormen.
 • Er is sprake van andere wijzigingen in de financiële situatie waardoor een wijziging noodzakelijk zou kunnen zijn.

Naast bovenstaande aangegeven wijzigingssituaties wordt de partneralimentatie wettelijk elk jaar verhoogd met het dan geldende indexatiepercentage. Hier mag je in onderling overleg andere afspraken over vastleggen.
 

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Is partneralimentatie aftrekbaar?
Is partneralimentatie fiscaal belast?
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan als mijn ex een nieuwe partner heeft, om de partneralimentatie te stoppen?
Verlies ik definitief het recht op partneralimentatie als ik ga samenwonen met een nieuwe partner?
Mag ik partneralimentatie ook ineens betalen (afkopen)?
Kan ik het huis aan mijn ex laten in plaats van dat ik alimentatie aan haar betaal?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur