Scheiden - hoe & wat

Je hebt twee wegen om uit elkaar te gaan: de overlegscheiding en de vechtscheiding. Bij een overlegscheiding heb je samen één mediator en beslis je samen welke afspraken er gemaakt worden. Bij een vechtscheiding heb je beiden een eigen advocaat en beslist uiteindelijk de rechter over je toekomst. 

Echtscheidingsprocedure

Gehuwden scheiden verplicht via een rechter, net zoals geregistreerd partners met minderjarige kinderen. Zonder minderjarige kinderen mogen geregistreerd partners via advocaat of notaris scheiden. 

Als je voor een overlegscheiding via mediation kiest, beslissen jullie samen over alle afspraken voordat dit bij de rechter wordt ingediend. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant en, als dit van toepassing is, in een ouderschapsplan. Het echtscheidingsconvenant moeten jullie beiden ondertekenen. Vervolgens wordt het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechtbank controleert dit document en toetst of de afspraken niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Er vinden verder geen zittingen plaats en de rechtbank handelt het echtscheidingsverzoek schriftelijk af. 

Als één van jullie het initiatief voor de scheiding heeft genomen en jullie samen geen afspraken hebben gemaakt, is er sprake is een eenzijdig echtscheidingsverzoek, oftewel een vechtscheiding. De ene partner dient dan een verzoekschrift in bij de rechtbank en de ander kan vervolgens binnen 6 weken verweer voeren. In dit geval vindt er wel een zitting bij de rechtbank plaats.

De rechter doet uitspraak en legt de echtscheiding en de afspraken vast in een beschikking. Beide partner ontvangen de beschikking en een akte van berusting, die jullie moeten tekenen. Hierna wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente en is de scheiding definitief. 

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die je maakt bij een overlegscheiding worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Bijvoorbeeld over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen, maar ook wie de schulden betaalt. Juridisch gezien ben je niet verplicht een echtscheidingsconvenant aan te leveren bij een echtscheidingsverzoek, maar dit is uiteraard wel aan te raden. Zo kunnen er zonder een dergelijk convenant problemen ontstaan, bijvoorbeeld bij het regelen van een hypotheek. Ook is het van groot belang je te beseffen dat vastgelegde afspraken die in het echtscheidingsconvenant staan na ondertekening niet vrijblijvend, maar juridisch afdwingbaar zijn. Voorkom daarom dat er achteraf alsnog problemen ontstaan doordat afspraken niet duidelijk of onvolledig zijn vastgelegd, bijvoorbeeld op financieel en fiscaal gebied. Het is verstandig het echtscheidingsconvenant pas te tekenen als je begrijpt wat de afspraken (financieel) betekenen en als fiscale en juridische risico’s zijn uitgesloten. Een professionele mediator kan je hierin bijstaan. Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als jullie minderjarige kinderen hebben ben je dit verplicht.

Toekomstige wijzigingen

In een echtscheidingsconvenant kun je ook afspraken maken over toekomstige wijzigingen. Bijvoorbeeld als de kinderen meerderjarig worden of gaan studeren, maar ook als het pensioen ingaat tijdens de looptijd van de alimentatiebetaling. In de situatie dat jullie een koopwoning hebben die nog verkocht moet worden, spelen in de toekomst allerlei belastingzaken die ingrijpende financiële wijzigingen kunnen geven. Laat je goed informeren wat dit voor jullie portemonnee betekent, zodat jullie hierover in het echtscheidingsconvenant voor de hele verkoopperiode afspraken kunnen vastleggen. Dit voorkomt problemen in de toekomst.

 

Hoelang duurt een echtscheidingsprocedure?

Kunnen we onze echtscheiding zelf regelen?
Wat is een akte van berusting en wat houdt het in?
Wat kost een scheiding ons als we recht hebben op subsidie van de overheid?
Wat kost een scheiding als we geen recht hebben op subsidie?
Wat als mijn partner niet wil scheiden?
Wanneer een overlegscheiding niet lukt, kan het dan altijd nog een vechtscheiding worden? En andersom?
Moet ik een convenant en een ouderschapsplan aanleveren?
Waarom een convenant?
Zijn de afspraken in een convenant rechtsgeldig?
Zijn de afspraken in een convenant rechtsgeldig?
Kunnen we zelf ons convenant maken?
Wat als mijn ex-partner de afspraken in ons convenant niet nakomt?
Kan ik een convenant opstellen, terwijl mijn ex-partner niet mee wil werken?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur