Ouderschapsplan

Ga je scheiden en heb je minderjarige kinderen? Dan worden de afspraken over de verzorging en opvoeding van jullie kinderen vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit is wettelijk verplicht bij echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe je de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling).

  • Hoe je elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze of de gezondheid van het kind.

  • De kosten van de verzorging en opvoeding, onder andere de kinderalimentatie.
     

De afspraken in het ouderschapsplan moeten soms in de toekomst worden gewijzigd. Maak dit bespreekbaar met de andere ouder, eventueel met behulp van een mediator. Als de wijzigingen voor een langere periode gelden, leg deze gewijzigde afspraken dan schriftelijk vast. Daarnaast kan een wijziging van het verblijf van het kind bij de ouders betekenen dat ook de afspraken over de kinderalimentatie opnieuw moeten worden bekeken. 

Rechten en plichten van de ouders met gezamenlijk gezag

In de wet hebben ouders met gezamenlijk gezag gelijke rechten en plichten ten opzichte van het kind. Dit betekent niet dat het afdwingbaar is dat de zorg ook werkelijk 50/50 moet worden gedeeld. Vanuit het belang van het kind en alle omstandigheden, bijvoorbeeld werk, moeten de afspraken worden gemaakt. Wel moeten beide ouders elkaar over alles informeren en elkaar raadplegen bij belangrijke beslissingen. De zorg en opvoeding van het kind blijft een gezamenlijke taak, ook al ben je ex-partners. Je blijft samen ouders van het kind.

Ouderschapsplan en convenant

In het convenant worden alle afspraken betreffende de scheiding vastgelegd. Dit is niet wettelijk verplicht. In het ouderschapsplan worden de afspraken over het kind vastgelegd. Dit is voor gehuwde en geregistreerde partners en voor samenwoners (ouders met gezamenlijk gezag) met minderjarige kinderen wel wettelijk verplicht. Het ouderschapsplan kan onderdeel uitmaken van het convenant, maar mag ook apart worden opgesteld.

 

Moeten wij een ouderschapsplan opstellen als we gaan scheiden?

Moeten wij een ouderschapsplan opstellen als we gaan scheiden?
Kunnen we zelf onze eigen afspraken omtrent de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan?

Wat als we samenwonend zijn met minderjarige kinderen? Moet het ouderschapsplan dan naar de rechtbank?

Moeten de kinderen meetekenen bij het ouderschapsplan?

We komen er als ouders zelf wel uit, wat als we geen ouderschapsplan opstellen?

Wat als mijn ex-partner zich niet houdt aan de afspraken over de kinderen die in het ouderschapsplan staan?

Wat als de kinderen niet naar hun andere ouder willen?

Kunnen wij ieder op ons adres één van onze kinderen inschrijven?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur