Werk & arbeidsrecht

Heb je een juridisch geschil op je werk en wil je graag weten wat je rechten en plichten zijn? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij staan je bij als je jouw juridisch probleem niet zelf kunt oplossen. Onze in arbeidsrecht gespecialiseerde juristen vertellen je alles wat je moet weten over bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst, het loon, transitievergoeding, wat je kunt doen bij ontslag of een arbeidsconflict en hoe het zit met verlof en vakantiedagen. Als je bent ontslagen of als er sprake is van dreigend ontslag, meld je ontslagzaak dan direct aan via ons ontslag intakeformulier. Dan krijg je direct hulp en advies van ervaren ontslagjuristen.

Wetswijzigingen: Wet Werk & Zekerheid - 2015, 2016

De Wet Werk en Zekerheid (Stb. 2014, 216) is in juni 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel is om de wet beter te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen en vooral de tweedeling tussen mensen met een vast contract en flexwerkers te verkleinen.

De wijzigingen die deze wet met zich brengt, zijn gefaseerd in werking getreden. Op het gebied van flexibele arbeidsrelaties zijn de wijzigingen doorgevoerd vanaf januari 2015, met als belangrijke onderwerpen het concurrentiebeding, het proeftijdbeding en de aanzegplicht van de werkgever.
Het nieuwe ontslagrecht en de nieuwe ketenregeling hebben hun intrede gedaan in juli 2015. Hierin stonden voornamelijk zaken over de maximale contractsduur van tijdelijke contracten, de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter, de transitievergoeding en de bedenktermijn voor de werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden. De laatste wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op de maximale duur van het recht op WW (werkeloosheidsuitkering). Sinds 1 januari 2016 is de duur en de opbouw van de WW veranderd. De maximale duur van de uitkering wordt stap voor stap teruggebracht naar 2 jaar in 2019.

Ontslag

De wet is heel duidelijk over de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer bij ontslag. Toch kan het lastig zijn om te weten wat je moet doen. Er zijn namelijk verschillende soorten ontslag en diverse redenen waarom je ontslagen kan worden. We vertellen hier meer over onder Ontslag.

Arbeidsconflict en de vaststellingsovereenkomst

Als de werkgever en werknemer niet meer met elkaar door één deur kunnen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst op grond van een zogenaamde ‘verstoorde arbeidsverhouding’ opzeggen. Hij dient in dit geval ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij de kantonrechter. Werkgever en werknemer kunnen echter ook in onderling overleg afspreken het dienstverband te beëindigen. Er is dan sprake van beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken zelf afspraken over het ontslag, zoals de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Op onze informatiepagina’s over arbeidsovereenkomsten kan je hier alles over lezen.

Ontslag nemen

Als het goed is, heb je met je werkgever afspraken gemaakt over de opzegtermijn die geldt als je uit dienst wilt treden. Van belang is dat de opzegtermijn die in jouw arbeidsovereenkomst staat, voldoet aan de wettelijke regels. Meer info over regels bij ontslag lees je hier.

Ontslagvergoeding bij reorganisaties

De meeste grote bedrijven hebben als onderdeel van de cao een sociaal plan opgenomen. In zo'n plan wordt onder andere bepaald welke vergoeding geldt bij gedwongen ontslag. We vertellen je hier meer over welke regels gelden bij gedwongen ontslagen bij een reorganisatie.

Ontslagvergoeding bij individueel ontslag

Het kan zijn dat je werkgever reden ziet om jouw arbeidsovereenkomst vervroegd te beëindigen. Dit ontslag is alleen mogelijk als er volgens de wet een goede reden voor ontslag is. Daarbij gelden vaste regels voor de hoogte van de vergoeding die de werkgever moet betalen. In de meeste gevallen heeft de werknemer namelijk recht op een transitievergoeding (vroeger ook wel ontslagvergoeding genoemd). Voorwaarde is dan wel dat de arbeidsovereenkomst ten minste 2 jaar heeft geduurd. Lees meer hierover onder Ontslagvergoeding/Transitievergoeding.

Ontslag en uitkering

Als je door jouw werkgever bent ontslagen en je hebt niet meteen een nieuwe baan, wil je waarschijnlijk een WW-uitkering aanvragen. Daar gelden strikte regels voor en de uitkeringsinstantie UWV bepaalt of je hier wel of geen recht op hebt. Meer info over de WW kan je vinden onder Ontslag & WW.


HelloLaw Documenten  

 

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst meteen stopzetten. Mag dat?

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst meteen stopzetten. Mag dat?

Binnen ons bedrijf gaan waarschijnlijk ontslagen vallen. Hoe kan ik me daarop voorbereiden?
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur