Arbeidsovereenkomst

Er bestaan twee soorten arbeidsovereenkomsten, de individuele arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Individuele arbeidsovereenkomst

De individuele arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer. Hierin worden twee soorten overeenkomsten onderscheiden: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.

Een werknemer kan belangrijke rechten ontlenen aan een arbeidsovereenkomst, zoals ontslagbescherming en recht op loon tijdens ziekte. Niet in elke arbeidsverhouding is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een relatie opdrachtnemer-opdrachtgever.

Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als aan drie belangrijke voorwaarden is voldaan:

  1. De werknemer is verplicht persoonlijk arbeid voor de werkgever te verrichten;

  2. De werkgever betaalt loon in ruil voor het werk dat de werknemer verricht (meestal is dat geld, maar (een gedeelte van) het salaris kan ook bestaan uit loon in natura);

  3. Er is sprake van een gezagsverhouding (de werknemer is verplicht de opdrachten of aanwijzingen van de werkgever op te volgen, zolang deze redelijk zijn).
     

Onderdelen van de arbeidsovereenkomst

In de meeste arbeidsovereenkomsten staan afspraken vastgelegd over arbeidsvoorwaarden, proeftijd, het concurrentiebeding en het relatiebeding. En hoe zit het met het opzeggen van je arbeidsovereenkomst of beëindiging ervan door de werkgever?

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen, pensioen en reiskostenvergoedingen. Het is gebruikelijk om na je sollicitatiegesprek te gaan praten over de de arbeidsvoorwaarden waarop je bij je nieuwe werkgever gaat werken. Vaak wordt dit besproken in een arbeidsvoorwaardengesprek.

Proeftijd

Als je voor een nieuwe werkgever gaat werken, dan kan je werkgever in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. Deze proeftijd biedt zowel jou als je werkgever de mogelijkheid om te kijken of de andere partij aan de verwachtingen voldoet. Bij een tijdelijk contract van minder dan 6 maanden is een proeftijd echter niet toegestaan. Lees meer over de proeftijd.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen jou en je werkgever, waarbij je wordt beperkt in je arbeidsmogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat je als werknemer gebonden bent aan het beding, indien het beding aan bepaalde voorwaarden voldoet. Lees meer over het concurrentiebeding.

Relatiebeding

Een relatiebeding is vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Terwijl een concurrentiebeding zich doorgaans richt op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, ligt bij een relatiebeding de focus van het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de oude werkgever. Lees meer over het relatiebeding.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever of de werknemer rekening houden met een opzegtermijn. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen varieert, afhankelijk van de duur van het dienstverband, van 1 tot 4 maanden. Er zijn echter situaties waarin hiervan afgeweken wordt. Lees meer over de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Zowel een werknemer als een werkgever kan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Onder omstandigheden kan er grond zijn voor een transitievergoeding (vroeger ook wel de ontslagvergoeding genoemd), ten gunste van de werknemer. Lees meer over ontbinding en ontslag.

De cao

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, dan is zowel werknemer als werkgever gebonden aan de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst én de cao. Van een standaard-cao mag niet afgeweken worden. Is er sprake van een minimum-cao, dan mag je met jouw werkgever afspraken maken die gunstiger voor jou zijn dan wat in de cao staat, maar de werkgever mag geen afspraken met je maken die nadeliger voor jou zijn. Lees meer over de cao.
 

Ik heb een tijdelijk contract en wil meer weten over mijn rechten.

Ik heb geen arbeidscontract maar heb wel gewerkt. Wat zijn mijn rechten?
In mijn arbeidscontract staat geen aantal uren. Wat zijn mijn rechten?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur