Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als er tussen werknemer en werkgever niets is afgesproken over hoe lang de arbeidsverhouding duurt, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, wordt dit ook een vast contract of een vast dienstverband genoemd. Dit betekent dat er in de arbeidsovereenkomst niet is bepaald wanneer deze eindigt. Dit in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij de einddatum wel is vastgelegd.

Soms wordt er direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een werkgever aangeboden, maar doorgaans zal een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd pas aangeboden worden als de werkgever ervan overtuigd is dat hij de werknemer voor langere tijd aan zijn bedrijf wil binden.

Opzeggen van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Een contract voor onbepaalde tijd kan op verschillende manieren opgezegd worden. De meest voor de hand liggende manieren zijn:

 • Opzegging tijdens de proeftijd
  Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werknemer als de werkgever het contract zonder opgaaf van reden, per direct beëindigen. Lees meer over de proeftijd.

 • Opzegging door werknemer of werkgever
  Mogelijk is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd door wie deze kan worden opgezegd en wat de opzegtermijn is. Als het erin opgenomen is, kunnen zowel de werknemer als de werkgever de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Wanneer dit niet in je arbeidsovereenkomst staat geldt de wettelijke opzegtermijn waarbij werknemer én werkgever kunnen opzetten. Lees meer informatie over ontslag nemen.

 • Ontslag op staande voet
  In het geval van een dringende reden kunnen zowel de werknemer als de werkgever het contract per direct opzeggen, er geldt dan dus geen opzegtermijn. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Lees meer hierover op onze pagina ontslag op staande voet.

 • Ontbinding door de rechter
  Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de rechter vragen om het contract te ontbinden. Lees meer hierover op onze pagina ontbinding door de rechter.

 • Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
  Als de werknemer de leeftijd bereikt waarop hij met pensioen gaat, kan automatisch het arbeidscontract met de werkgever stoppen. Dit moet dan wel in het arbeidscontract zijn opgenomen.

 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  De werknemer en werkgever beëindigen de arbeidsovereenkomst in overleg en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Lees hier meer over op de pagina Ontslag met wederzijds goedvinden
   

Wil je jouw contract voor onbepaalde tijd opzeggen of wil je werkgever het dienstverband beëindigen en brengt dit juridische problemen met zich mee? Neem dan direct contact op met een van ze onze juristen via telefoonnummer: 088 1411 011.
 

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen, wat nu?

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen, wat nu?
Mijn werkgever wil me aan mijn concurrentiebeding houden, wat nu?
Hoe lang mag de opzegtermijn zijn bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Wij staan voor je klaar. Bel ons of sluit nu een abonnement af en maak direct gebruik van ons juridisch advies. Je kunt onbeperkt bellen met onze juristen, wij geven je snel en deskundig advies voor al je juridische problemen. Daarbij kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven en krijg je korting op onze diensten en op de advocaten uit ons bestand.

Registreer nu
Direct advies: ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur