Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Een cao wordt gemaakt door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een bepaalde branche of bedrijfstak. In Nederland valt de grote meerderheid van de werknemers onder één of andere cao. De arbeidsvoorwaarden in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. De arbeidsvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet. Sommige cao’s gelden maar voor één bedrijf (ondernemings-cao) en andere gelden voor meer werkgevers in één bepaalde bedrijfstak (bedrijfstak-cao). In een cao staat welke werkgevers, bedrijfstakken of soorten werk eronder vallen.

Voor wie geldt de cao?

Of een cao op jou als medewerker van toepassing is, ligt aan de volgende situaties:

  • is jouw werkgever lid van de werkgeversorganisatie (werkgeversvereniging), of

  • ben jij lid van de werknemersorganisatie, of

  • heeft de werkgever de cao van toepassing verklaard in jouw individuele arbeidscontract, of

  • zijn de bepalingen uit de cao algemeen verbindend verklaard?
     

Als jij lid bent van een werknemersorganisatie die de cao heeft afgesloten met de werkgeversorganisatie waar jouw werkgever is aangesloten, dan geldt de cao ook voor jou.

Ben jij geen lid van een werknemersorganisatie, maar is jouw werkgever wel lid van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten? Dan moet de werkgever je aanbieden om ook gebruik te maken van de cao. De werkgever mag namelijk geen onderscheid maken tussen werknemers die wel en niet zijn aangesloten bij de werknemersorganisatie. Als de bepalingen uit de cao algemeen verbindend zijn verklaard, dan is de cao automatisch van toepassing op alle werknemers en werkgevers in die bedrijfstak. 

Minimum- en standaard-cao

Een cao kan een minimum-cao zijn of een standaard-cao. Afhankelijk van het soort cao dat van toepassing is op jouw werk, kun je afwijkende afspraken maken met je werkgever. Van een minimum-cao mag alleen worden afgeweken als dit in het voordeel is van de werknemer. Van een standaard-cao mag niet worden afgeweken, zelfs niet als dat voor de werknemer voordeliger is.

Einde van de cao

Een cao eindigt vaak doordat de periode waarin de cao geldig is afgelopen is. Bij een verlenging is dat het geval als ook de periode van de verlening voorbij is. In veel gevallen geldt er meteen een nieuwe cao. Als dat niet het geval is, dan is er een cao-loze periode. Tijdens een cao-loze periode werkt de cao na, maar niet in zijn geheel. De nawerking geldt slechts voor de verplichtingen die gelden tussen een werkgever en medewerkers onderling, als waren zij onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Het gaat hier dus om bepalingen die normaal gesproken in een arbeidsovereenkomst zijn geregeld als er geen cao van toepassing zou zijn. Denk daarbij aan voorwaarden zoals loon, onkostenvergoedingen, arbeidstijden, maar ook opzeggingsmogelijkheden.
 

Wat staat er in een cao?

Wat staat er in een cao?
Voor wie geldt de cao?
Onder welke cao val ik?
Ik werk niet onder een cao, wat zijn nu mijn rechten en plichten?
Mijn werkgever wil afwijken van de cao, mag dat?
De looptijd van de cao is afgelopen, moet mijn werkgever zich er toch nog aan houden?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur