Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling in je arbeidsovereenkomst waarin staat dat je als werknemer geen concurrent mag worden van je huidige werkgever. Dit kan zowel inhouden dat je niet als zelfstandige aan de slag mag, maar ook dat je niet voor een concurrent mag gaan werken. Als je als werknemer gehouden bent aan een concurrentiebeding, dan worden je mogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst beperkt. Er zijn dan ook een aantal wettelijke regels rondom een concurrentiebeding waar je werkgever zich aan moet houden.

Eisen aan het concurrentiebeding

Er zijn een aantal voorwaarden aan het concurrentiebeding. Zo stelt de wet dat:

 • Een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn vastgelegd;
 • Een concurrentiebeding alleen met een meerderjarige werknemer kan worden afgesloten;

 • Een concurrentiebeding in principe niet in een tijdelijk arbeidscontract kan zijn opgenomen, tenzij de werkgever schriftelijk heeft vastgelegd dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.
   

In het concurrentiebeding dient de werkgever aan te geven welke werkzaamheden onder het beding vallen zoals de aard van de werkzaamheden, de plaats en de tijdsbepaling. De werkgever moet dus duidelijk aangeven om welke werkzaamheden het gaat.

Wanneer geldt het concurrentiebeding niet?

In bepaalde gevallen kan de rechter besluiten om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

 • In het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan het beding vernietigd worden als het niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
 • Maar ook als de werknemer te veel wordt benadeeld in verhouding tot het belang van de werkgever. De rechter kijkt dan dus of de belangen in verhouding zijn.
   

Als het concurrentiebeding zo uitgebreid is dat je als werknemer daarna te veel wordt beperkt in je mogelijkheden kan dat voor een rechter reden zijn om het beding te vernietigen. De rechter kan ook besluiten om het beding gedeeltelijk te vernietigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het concurrentiebeding korter duurt dan oorspronkelijk afgesproken of voor een kleinere afstand dan oorspronkelijk afgesproken. 

Een concurrentiebeding geldt sowieso niet als er sprake is van ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Daarnaast kan het zijn dat jouw functie gedurende de arbeidsovereenkomst wijzigt, bijvoorbeeld door een promotie. Als deze functiewijziging zo ingrijpend is dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, kan dit tot gevolg hebben dat je als werknemer niet meer door je werkgever aan het beding gehouden kan worden. Het concurrentiebeding moet dan opnieuw gesloten worden.

Het concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract

Heb je een tijdelijk arbeidscontract dan gelden er strenge regels aan het concurrentiebeding. Zo mag vanaf 1 januari 2015 een concurrentiebeding alleen maar zijn opgenomen als de werkgever schriftelijk heeft gemotiveerd waarom het beding noodzakelijk is. Dit moeten sowieso redenen zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De werkgever moet duidelijk aangeven om welke belangen het gaat en waarom die belangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken. De noodzaak van het beding moet zowel tijdens het sluiten van het beding, als op het moment dat werkgever zich hierop beroept duidelijk zijn.

Staat zo’n motivering niet in je tijdelijke arbeidscontract? Dan is het beding niet geldig. Let op: is jouw tijdelijke arbeidscontract ingegaan voor 1 januari 2015, dan gelden deze regels niet.

Vergoeding voor de werknemer

Wanneer je als werknemer door naleving van het concurrentiebeding ernstig nadeel ondervindt, kan de rechter bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking een vergoeding moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je werkgever er grote schade van zou ondervinden als jij bij een concurrent aan de slag gaat, maar jij daardoor genoegen moet nemen met een minder betaalde baan of zelfs werkloos wordt.

De werkgever hoeft natuurlijk geen vergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst is geëindigd doordat je als werknemer ernstig verwijtbaar hebt gehandeld.

Schending van het concurrentiebeding

Wanneer jij als werknemer het concurrentiebeding schaadt, dan kan de werkgever een schadevergoeding vorderen. Vaak zal al in het concurrentiebeding in je contract een boete zijn vastgelegd op overtreding van het concurrentiebeding. Je werkgever kan dus de boete dan opeisen. Wel kan de boete gematigd worden omdat deze onredelijk hoog is.

Heb je vragen over je concurrentiebeding en heb je juridische bijstand nodig? Bel ons dan op 088 1411 011. Je krijgt direct een jurist aan de lijn die je verder helpt.

 

Welke eisen gelden er aan een concurrentiebeding?

Welke eisen gelden er aan een concurrentiebeding?
Mijn concurrentiebeding is te beperkend, wat nu?
Mijn werkgever wil mij houden aan mijn concurrentiebeding.
Wanneer geldt een concurrentiebeding niet?
Ik heb een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentiebeding.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur