Relatiebeding

Een relatiebeding is te vergelijken met een concurrentiebeding. Maar waar een concurrentiebeding zich doorgaans richt op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, ligt bij een relatiebeding het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de ex-werkgever.

Eisen aan het relatiebeding

Er zijn een aantal voorwaarden aan het relatiebeding. Zo stelt de wet dat een relatiebeding schriftelijk moet zijn vastgelegd en alleen met een meerderjarige werknemer kan worden afgesloten. Een relatiebeding kan vaak in combinatie met een concurrentiebeding worden vastgelegd. Een relatiebeding geldt vaak voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld één of twee jaar na het eindigen van het arbeidscontract.

Wie zijn wel en niet relaties

Bij een relatiebeding ontstaan dikwijls discussies over de vraag wie precies een relatie van de werkgever is. Daarom is soms aan het relatiebeding een concrete lijst met relaties toegevoegd, waardoor duidelijk is voor welke relaties het relatiebeding geldt.

Doorgaans kan een werknemer een dergelijke lijst ook opvragen bij zijn werkgever. Geeft een werkgever deze niet af, dan zal de werknemer niet snel gehouden kunnen worden aan zijn relatiebeding. Het is zeker niet de bedoeling dat een relatiebeding het onmogelijk maakt voor de werknemer om werkzaamheden te verrichten. Dit zou het geval kunnen zijn bij grote ondernemingen met een heel groot klantenbestand. Er kan dan van de werkgever verwacht worden dat hij een lijst met relaties of kernrelaties verstrekt.

Boete bij het relatiebeding

De werkgever kan een boete leggen op het overtreden van het relatiebeding. Vind je deze boete onredelijk hoog? Neem dan contact op met een van onze juristen via 088 1411 011. Indien noodzakelijk staan wij je juridisch bij en vragen we de rechter om de boete te verlagen.

Pas op met social media als er een relatiebeding is!

Er zijn diverse voorbeelden van zaken waarin de rechter heeft bepaald dat berichten die gestuurd zijn via sociale media als Facebook, LinkedIn of Twitter in strijd zijn met het relatiebeding. We geven hieronder 3 korte voorbeelden.

Toevoegen van relaties via LinkedIn
Onlangs moest een kantonrechter bepalen of een werknemer het relatiebeding heeft geschonden, toen deze een uitnodiging via LinkedIn accepteerde van een relatie van de ex-werkgever. De rechter heeft besloten dat door het accepteren van een LinkedIn uitnodiging er inderdaad sprake was van het overtreden van het relatiebeding, in het beding stond namelijk specifiek aangegeven dat er met deze relatie geen enkele vorm van contact mocht zijn. Je kunt er meer over nalezen in dit artikel.

Klanten werven via Facebook
In een andere zaak oordeelde de rechter dat het plaatsen van een bericht op Facebook in strijd was met het relatiebeding dat iemand met zijn ex-werkgever had. In dit geval plaatste iemand een bericht op Facebook met daarin de melding dat hij zijn eigen sportschool had geopend. Gelet op het mogelijke bereik van de gedeelde en geplaatste berichten, zou het mogelijk geweest zijn om klanten van de ex-werkgever te bereiken. Of de klanten daadwerkelijk bereikt zijn, vond de rechter in dit geval niet relevant.

Twitterberichten
In een andere zaak maakte de rechter onderscheid tussen de diverse sociale media en het doel dat elk medium heeft. In deze zaak heeft iemand via Twitter een bericht verstuurd waarin gezocht werd naar nieuwe ZZP-ers voor de nieuwe werkgever. De ex-werkgever vond dit een overtreding van het relatiebeding. Maar de rechter oordeelde dat er in dit specifieke geval geen sprake is van het overtreden van het relatiebeding omdat het uitsturen van een Tweet een eenzijdige actie is en er in tegenstelling tot Facebook en LinkedIn geen uitnodiging of acceptatie noodzakelijk is. Je kunt hier meer over lezen in dit artikel.

Ik heb een relatiebeding, maar wil bij een relatie gaan werken.

Ik heb een relatiebeding, maar wil bij een relatie gaan werken.
Kan ik ondanks een relatiebeding toch social media gebruiken in mijn zoektocht naar een nieuwe baan of naar nieuwe klanten?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur