Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop de werknemer bij een werkgever werkt. De arbeidsvoorwaarden worden vooraf aan het dienstverband vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken, zoals het loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen alle beloningen die bovenop het loon komen zoals een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen en pensioen.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Veel zaken zijn wettelijk vastgelegd, overeengekomen in het arbeidscontract of opgenomen in de cao. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die de werknemer afspreekt met de werkgever bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden. Het kunnen financiële regelingen zijn, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, maar ook niet-financiële regelingen bijvoorbeeld rondom flexibiliteit, laptops en telefoons.

Wanneer een werkgever bijvoorbeeld werken op afstand/thuiswerken stimuleert of de mogelijkheid biedt om een sabbatical op te nemen kan dit ook als een secundaire arbeidsvoorwaarde worden gezien.

De wet zegt niets over secundaire arbeidsvoorwaarden, dit in tegenstelling tot primaire arbeidsvoorwaarden. De lijst van secundaire arbeidsvoorwaarden is daarom niet uitputtend. Een overzicht van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Verlofdagen

 • Auto, fiets of scooter van de zaak

 • Bedrijfssparen

 • Bonus, provisie of optieregeling

 • Dertiende maand of winstdeling

 • Kinderopvang

 • Overwerktoeslag

 • Pensioen

 • Reiskostenvergoeding

 • Onkostenvergoeding

 • Sabbatical

 • Scholing en studiefaciliteiten

 • Thuiswerken

 • Telefoon en/of laptop van de zaak
   

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden voor jou gelden, is een zaak tussen jou als werknemer en je werkgever. Je zult hier dus over moeten onderhandelen en kunt niet terugvallen op een wettelijke regeling. Heb je geen afspraken gemaakt over deze onderwerpen? Dan heb je er in principe geen recht op.

Collectieve arbeidsovereenkomst

De arbeidsvoorwaarden worden neergelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan er een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zijn waar zowel werknemer en werkgever aan gebonden zijn. In dat geval zijn ook de arbeidsvoorwaarden van de cao van toepassing.

Minimale arbeidsvoorwaarden

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. Een werknemer mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het minimumloon, of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. Lees hier meer over op de pagina's Minimumloon en Wettelijke vakantiedagen.

Ook als er een standaard-cao van toepassing is, mag hiervan niet worden afgeweken. Als er een minimum-cao geldt, mag hiervan alleen in het voordeel van de werknemer worden afgeweken.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Het is gebruikelijk om na je sollicitatiegesprek de arbeidsvoorwaarden te bespreken in een arbeidsvoorwaardengesprek. Of je werkgever akkoord gaat met je secundaire arbeidsvoorwaarden is een keuze die werkgever zelf mag maken.
 

Mijn loon valt boven de schaal in de cao die bij ons bedrijf geldt. Kom ik toch in aanmerking voor de jaarlijkse cao-verhoging?

Mijn werkgever zegt dat vanaf aankomend jaar geen bonus meer geldt. Mag dat zomaar?
Is mijn baas verplicht een pensioenregeling voor mij en mijn collega’s te hebben?
Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur