Bonus en 13e maand

De bonus en 13e maand zijn extra financiële regelingen die bovenop het salaris van een werknemer komen. De dertiende maand en bonus zijn niet hetzelfde. Soms kan een 13e maand altijd worden uitgekeerd aan de werknemer aan het einde van het jaar. Soms is een 13e maand prestatie-afhankelijk en target-afhankelijk. Dan is het een bonus. Wat voor jou van toepassing is, staat opgenomen in je arbeidscontract of de cao.

Bonus

Naast het loon van de werknemer kan er een bonusregeling vastgesteld worden. Deze bonus kan afhankelijk gesteld worden van de kwaliteit van het werk en de beoordeling van de werkgever. Het gaat dan om een prestatiebeloning.

Een prestatiebeloning kan ook een beloning zijn die afhankelijk is van financiële gegevens uit de administratie van de werkgever, bijvoorbeeld het aantal verkochte goederen door de werknemer of de door werknemer binnengehaalde omzet. Een bonus is een prestatiebeloning over het verleden. Dit betekent dat een werkgever een uitgekeerde bonus niet kan terugvorderen als de werknemer later minder gaat presteren.

13e Maand

De dertiende maand is vaak een extra loon, ter grootte van een bruto maandsalaris. De 13e maand wordt vaak tegen het einde van het jaar, dus in december, uitgekeerd.

Een 13e maand is geen wettelijk recht. Wel zijn er in sommige cao’s afspraken gemaakt over een 13e maand en is bepaald dat werknemers die onder die cao vallen collectief een 13e maand uitbetaald krijgen. Het kan ook zijn dat jij en je werkgever hier gezamenlijk afspraken over hebben gemaakt in je arbeidscontract.

Mijn werkgever betaalt de ene werknemer wel een bonus of 13e maand en de ander niet. Kan dat zomaar?

Ja, dat kan. Hierbij is het verschil tussen een 13e maand en bonus dat je een bonus krijgt naar aanleiding van je prestaties. De dertiende maand ontvang je namelijk op basis van je deskundigheid of als je al voor een langere periode in dienst bent. Het is daarom voor een werkgever mogelijk om sommige werknemers wel en andere werknemers geen 13e maand of bonus toe te kennen.

Dit levert geen verboden onderscheid op, indien een werkgever kan aantonen dat er voor dit onderscheid een rechtvaardigingsgrond is. Dat wil zeggen dat de werkgever moet kunnen aantonen dat er een logische reden is waarom de ene werknemer wel een bonus of dertiende maand krijgt en de andere niet. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat de ene werknemer meer ervaren is dan de ander en dus een bepaalde mate van deskundigheid heeft, die anderen (nog) niet hebben.

Een werkgever mag echter geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van de duur van hun arbeidsovereenkomst. Het is niet toegestaan dat alleen werknemers met een vast dienstverband aanspraak kunnen maken op een dertiende maand of een bonus, en werknemers met een tijdelijk contract niet. Wanneer je als werknemer korter dan een jaar in dienst bent, heb je namelijk in principe ook recht op een 13e maand naar rato.

Wel kan in jouw arbeidsovereenkomst of cao worden afgesproken dat je bijvoorbeeld het eerste arbeidscontract geen aanspraak kunt maken op bonus. Dit moet dan door de werkgever worden gemotiveerd, bijvoorbeeld omdat je gedurende je eerste contract nog niet over de benodigde kennis en deskundigheid beschikt. Werkgever mag jou dus niet gedurende het eerste contract uitsluiten van de 13e maand of bonus, puur en alleen omdat het om je eerste contract zou gaan. In dat geval maakt je werkgever onderscheid op basis van contractsduur en dat is weer verboden door de wet.

Wanneer in jouw arbeidsovereenkomst of cao staat dat je op een bepaalde datum in dienst moet zijn om recht te hebben op een 13e maand uitkering of bonus en alle tijdelijke contracten lopen net voor die datum af, dan kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd.
 

Mijn werkgever wil de bonus terugvorderen omdat hij vindt dat ik nu minder presteer.

Mijn werkgever beroept zich op financiële problemen en betaalt daarom geen bonus en/of 13e maand uit.
Mag mijn werkgever mijn bonus van vorig jaar weigeren uit te betalen als ik in het nieuwe kalenderjaar wegga?
Wanneer heb ik recht op een 13e maand of bonus?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur