Werktijden

Hoe lang je als werknemer arbeid mag verrichten, is vastgelegd in de wet. Als werknemer heb je namelijk ook recht op vooraf vastgestelde werktijden, pauzes en rust. Allereerst wordt er gekeken naar wat jij en je werkgever samen hebben afgesproken over je werktijden in je arbeidsovereenkomst. De werkgever mag daarbij niet buiten de grenzen van de wet of een cao treden. Daarnaast kan een werkgever ook afspraken over arbeidstijden, pauzes en rusttijden van zijn werknemers vastleggen in een collectieve regeling. Een collectieve regeling kan zijn opgenomen in een cao. Als er geen collectieve regeling is afgesproken, dan moet de werkgever zich in ieder geval houden aan wat er in de Arbeidstijdenwet staat.

Bij een groot bedrijf moet de werkgever deze regeling eerst voorleggen aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan de regeling goedkeuren. De grens voor wat er in de regeling mag worden afgesproken staat in de Arbeidstijdenwet.

Wettelijke werkuren en overuren

Je mag als meerderjarige/volwassene maximaal 12 uur per dag werken. Dit is gerekend zonder pauzes, waardoor een werkdag langer kan duren. Echter mag een werkweek niet meer dan 60 uur bedragen en over een periode van 4 weken mag het gemiddelde niet hoger zijn dan 55 uur per week. In een periode van 16 weken mag dit gemiddelde niet hoger zijn dan 48 uur per week.

Wanneer je moet overwerken kan van deze normen worden afgeweken, maar alleen als de werkgever geen andere mogelijkheid meer heeft. Bij structureel overwerken is het raadzaam om een gesprek aan te gaan met je werkgever of hier een melding van te maken bij de afdeling Human Resources (HR). Wanneer er niets verandert, kun je een klacht indienen bij de Inspectie SZW en melding maken van het structurele overwerk.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan ziet de wet jou als een ‘jeugdige werknemer’. Jouw werkdagen mogen maximaal 9 uur duren, waarbij de pauzes niet zijn meegerekend. Je kunt dus langer dan 9 uur op je werk zijn. Een werkweek mag maximaal 45 uur per week bedragen, waarbij je in een periode van 4 weken gemiddeld maximaal 40 uur per week mag werken. Je mag dan wel drie weken 45 uur werken, zolang je de vierde week maximaal 25 uur werkt.

Nachtdienst en ploegendienst

De een heeft er een hekel aan, de ander heeft er geen problemen mee; de nachtdienst. Nachtdienst is werk dat gedaan wordt tussen 0:00u 's nachts en 6:00u 's ochtends. Kinderen en jeugdigen mogen geen nachtdiensten werken. Daarnaast mag een nachtdienst maximaal 10 uur duren, waarna een rustperiode van 14 uren verplicht is. In twee weken tijd, mogen niet meer dan 5 nachtdiensten worden gewerkt. In sommige gevallen mag er van het bovenstaande worden afgeweken.

Wil je weten of je verplicht bent om nachtdiensten te werken of heb je andere vragen over je werktijden? Neem dan gelijk contact op met één van onze juristen via 088 1411 011
 

Hoeveel dagen van tevoren moet mijn werkgever mijn rooster bekendmaken?

Hoeveel dagen van tevoren moet mijn werkgever mijn rooster bekendmaken?
Ik ben 17 en werk in een winkel. Hoeveel uren mag ik maximaal werken?
Mijn werkgever wil dat ik 55 uur per week werk. Kan dit?
Als ik 9 uur per dag werk, hoeveel recht op pauze heb ik dan?
Wanneer ik ‘s avonds een avonddienst werk tot 21:00 uur, hoe laat mag ik dan de volgende dag beginnen met werken?
Mijn werkgever wil mijn arbeidstijden wijzigen, moet ik hiermee instemmen?
Mijn werkgever wil dat ik in ploegendienst werk, ben ik daartoe verplicht?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur