Loon & salaris

Als je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst, dan heb je recht op loon. De wet zegt niets over de hoogte van het loon. Dit wordt dus in overleg tussen werknemer en werkgever bepaald. Dit geldt ook voor eventueel extra loon tijdens werken op feestdagen. Wel wettelijk geregeld is het minimumloon. Ook gelden er wettelijke regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte of bijvoorbeeld schorsing. De werkgever mag hier niet van afwijken. Je hebt als werknemer recht op brutoloon waarop je werkgever conform de Wet op de loonbelasting en sociale zekerheidswetgeving, loonbelasting en premies moet inhouden.

Loon bij ziekte

Tijdens ziekte wordt je loon in principe doorbetaald, maar van deze algemene regel kan afgeweken worden, bijvoorbeeld in het geval van een alcohol- of drugsverslaafde werknemer, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Lees meer over loon bij ziekte.

Te veel of te weinig loon ontvangen

Soms ontvang je als werknemer te veel of te weinig loon. Loon dat je te veel hebt ontvangen, zul je doorgaans terug moeten betalen maar het is niet zo dat je het geld in één keer aan je werkgever terug moet betalen, zeker niet als je daardoor in financiële moeilijkheden zou komen. Je mag zelf een betalingsvoorstel doen of van je werkgever een redelijk voorstel vragen.

Minder loon door te weinig werk daarentegen is een bedrijfseconomische omstandigheid die voor rekening van je werkgever komt. De werkgever moet in dit geval gewoon het aantal uren uitbetalen dat is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Lees meer over het op tijd ontvangen van loon.

Minder loon door te weinig werk?

Je houdt aanspraak op je normale loon, als je niet werkt vanwege een oorzaak die voor rekening van je werkgever komt. Te weinig werk of een dalende omzet is een bedrijfseconomische oorzaak die voor rekening van je werkgever komt. Je werkgever heeft dus nog steeds de verplichting om het loon te betalen voor de uren die zijn afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. 

Mocht de werkvermindering structureel worden, dan staat het de werkgever vrij om een verzoek voor werktijdverkorting in te dienen bij de uitvoeringsinstelling voor dat deel waar hij je niet meer voor kan inzetten. Dit moet hij wel heel erg goed kunnen onderbouwen!

Loonbetaling bij schorsing of non-actiefstelling

Bij schorsing of non-actiefstelling wordt een (tijdelijk) verbod opgelegd om werkzaamheden te verrichten. In principe moet je werkgever het loon van de werknemer doorbetalen, ook als er gegronde redenen zijn of de schorsing aan jou zelf te wijten is.

Als werknemer moet je wel altijd uitdrukkelijk kenbaar maken dat je bereid en beschikbaar bent om arbeid te verrichten ondanks de maatregel die door de werkgever wordt opgelegd. Er zijn uitzonderingssituaties voor deze verplichte loondoorbetaling, bijvoorbeeld als je in de gevangenis zit.

Ambtenaren

Ben je ambtenaar, dan ontvang je geen loon, maar bezoldiging. Dit is de volledige beloning, waaronder loon en alle toeslagen. Daarnaast heb je als ambtenaar recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Ook kan er aanspraak bestaan op een jubileumgratificatie. Andere toelagen waar je recht op kan hebben zijn overwerkvergoeding, toelage onrechtmatige dienst en bereikbaarheidstoelage. Het aantal vakantiedagen hangt af van je leeftijd en de omvang van het dienstverband.

Ambtenaren en loon tijdens ziekte

Net als ‘gewone’ werknemers kun je als ambtenaar tijdens ziekte de eerste 52 weken aanspraak maken op doorbetaling van het volledige loon; in het tweede ziektejaar op 70% Van het loon. Er zijn echter omstandigheden waarin je tijdens het tweede ziektejaar aanspraak kan maken op doorbetaling van het volledige loon, bijvoorbeeld als de ziekte is veroorzaakt door een beroepsincident.
 

Ik ben nu langer dan 1 jaar ziek en zie dat mijn loon is verlaagd. Kan dat zomaar?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur