Salaris bij ziekte

Als je ziek bent dient jouw werkgever twee jaar lang je loon door te betalen. Je krijgt dan in ieder geval 70% Van je loon. Als het in je arbeidsovereenkomst of in de cao staat opgenomen, kan het zijn dat er zogenaamde wachtdagen gelden. Dat zijn maximaal de eerste 2 dagen van je ziekte waarover de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Het is de werkgever niet toegestaan om hierover schriftelijk andere afspraken met je te maken. Er mogen dus nooit meer dan twee wachtdagen zijn.

Ziekte en minimumloon

Tijdens deze twee jaar van je ziekte wordt 70% Van je loon doorbetaald. Hierbij geldt wel de regel dat je loon in het eerste jaar niet mag uitkomen onder het niveau van het minimumloon. Ook als je het minimumloon verdient, mag je tijdens het eerste jaar van je ziekte niet minder dan het minimumloon doorbetaald krijgen. Tijdens het tweede jaar van je ziekte mag je loon wel onder het minimumloon uitkomen.

Verplichtingen voor de werknemer en de werkgever

Als je ziek bent heb je de verplichting om je ziek te melden bij je werkgever en er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer te herstellen. Ben je gedeeltelijk ziek, dan ben je verplicht om aangepast werk te doen. De werkgever is verplicht om je loon door te betalen en je zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit kan de werkgever mogelijk maken door een bedrijfsarts aan te stellen en mee te werken aan de re-integratieverplichtingen die er zijn.

Geen recht op doorbetaling loon

Volgens de wet zijn er een aantal gevallen waarin de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Dit is het geval als je:

  • opzettelijk ziek geworden bent;

  • valse informatie hebt verstrekt tijdens je sollicitatiegesprek (Let op: voor vragen rondom zwangerschap gelden andere regels. Je aanstaande werkgever mag hier namelijk geen vragen over stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Gebeurt dit toch, dan mag je hierover liegen);

  • de genezing vertraagt of belemmert;

  • weigert passend werk te verrichten, dat is werk dat je ondanks je ziekte wel kunt doen;

  • weigert de voorschriften of maatregelen op te volgen;

  • weigert mee te werken aan een plan van aanpak waarin staat hoe je als werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan;

  • te laat bent met het aanvragen van je WIA-uitkering.
     

Als je werkgever besluit om de doorbetaling van het loon te stoppen, moet hij direct de reden hiervoor geven. Een reden hiervoor kan zijn dat je je als werknemer niet aan de voorschriften houdt die de werkgever hanteert bij ziekteverzuim. Het doorgeven van het besluit met geldige reden kan mondeling, maar hij is wel verplicht een schriftelijke bevestiging te verstrekken.

Zodra je weer meewerkt aan de controlevoorschriften, moet de werkgever alsnog het loon over de betreffende periode uitbetalen. Als de werkgever zich aan de regels gehouden heeft, hoeft hij ook geen wettelijke rente of verhoging uit te betalen.
 

Mijn werkgever hanteert 4 wachtdagen waardoor ik over de eerste 4 dagen van mijn ziekte niet krijg doorbetaald. Mag dat?

Ik ben ziek, maar mijn contract loopt af. Wat moet ik nu doen?
Ik heb mijzelf ziek gemeld, maar mijn werkgever accepteert het niet. Wat moet ik nu doen?
Ik ben een uitzendkracht en ik ben ziek. Heb ik nu recht op doorbetaling van loon?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Wij staan voor je klaar. Bel ons of sluit nu een abonnement af en maak direct gebruik van ons juridisch advies. Je kunt onbeperkt bellen met onze juristen, wij geven je snel en deskundig advies voor al je juridische problemen. Daarbij kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven en krijg je korting op onze diensten en op de advocaten uit ons bestand.

Registreer nu
Direct advies: ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur