Salaris niet op tijd betaald of te weinig ontvangen

Een van de belangrijkste plichten van een werkgever is dat hij tijdig het loon van de werknemer betaalt. Om de werkgever te stimuleren dat hij dat ook daadwerkelijk doet, bepaalt de wet dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor elke dag dat hij het loon te laat betaalt. Desondanks kun je als werknemer ermee geconfronteerd worden dat je werkgever je loon niet of te laat betaalt. Er hoeft echter geen sprake te zijn van boze opzet als je geen loon hebt ontvangen, wellicht is er administratief iets fout gegaan. Informeer daarom altijd eerst bij je werkgever en vraag (schriftelijk) om alsnog het loon te betalen, voordat je juridische stappen zet.

Geen loon ontvangen

Op het moment dat je loon niet op tijd betaald wordt, kun je een loonvordering bij de kantonrechter instellen. Bij achterstallig loon heb je als werknemer niet alleen recht op het loon, maar ook op de wettelijke verhoging en rente. Je hebt als werknemer 5 jaar de tijd om aanspraak te maken op achterstallig loon. Na 5 jaar vervalt je recht hierop.

Wanneer is loon achterstallig?

Je werkgever is te laat met betalen vanaf het moment dat het loon opeisbaar is geworden. Dat is het moment waarop het loon volgens afspraak uitbetaald zou moeten worden. Vaak is in jouw individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegd wanneer het loon opeisbaar is.

Zijn er geen schriftelijke afspraken gemaakt, dan moet de werkgever het loon betalen na afloop van het tijdvak waarover het loon volgens de arbeidsovereenkomst moet worden betaald. Zo moet weekloon binnen een week worden betaald en maandloon binnen een maand. Als je per maand betaald krijgt, dan moet het loon over januari uiterlijk eind februari worden uitbetaald.

Wettelijke verhoging

Als je werkgever te laat betaalt, kan dit financiële gevolgen hebben. Als werknemer kun je namelijk bij te laten betaling aanspraak maken op een wettelijke verhoging. Dat is een boete die je werkgever moet betalen voor elke dag dat het loon te laat betaald is.

Deze verhoging loopt op naarmate de tijd verstrijkt. Over de eerste drie werkdagen geldt geen verhoging. Van dag 4 t/m dag 8 is de verhoging 5% per dag van het brutoloon. Na de 8e werkdag komt daar 1% per dag bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% Van het loon.

Wettelijke rente

Naast deze wettelijke verhoging kun je als werknemer ook een wettelijke rente verlangen. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser in het algemeen kan vragen van een schuldenaar als die te laat is met betalen. Dit geldt dus ook voor een te late loonbetaling.

Je dient de rechter wel expliciet hierom te verzoeken. De wettelijke rente kan gevorderd worden over het achterstallige loon en over de wettelijke verhoging waar de werknemer recht op heeft. Het gaat hier om de zogenaamde wettelijke rente voor niet-handelstransacties en die bedraagt per 1 januari 2015 2% per jaar.

Loonvordering instellen

Niet elke werkgever zal automatisch overgaan tot betaling van het achterstallig loon inclusief de wettelijke verhoging en de rente, als hij het loon te laat betaalt. Sommige zullen dit zelfs niet doen als je er expliciet om verzoekt.

In dat geval kun je een loonvordering instellen bij de kantonrechter om op die manier het achterstallig loon, de verhoging en de rente af te dwingen. Hiervoor heb je in principe geen advocaat nodig. Verzoek je werkgever eerst schriftelijk om het achterstallige loon uit te betalen. Krijg je hierop geen reactie, dan is het verstandig een loonvordering in te stellen. De juristen van HelloLaw kunnen je hierbij helpen. Neem contact op met ons via 088 1411 011, dan helpen we je direct verder.

Tijdig loonvordering instellen

Je dient een loonvordering op tijd in te stellen. Je aanspraak op achterstallig loon verloopt namelijk na vijf jaar. Wel is het mogelijk deze verjaring te stuiten, te verlengen dus. Je maakt dan schriftelijk kenbaar dat je nog steeds aanspraak blijft houden op het achterstallig loon.

Je doet dit door je werkgever een aangetekende brief te sturen waarin je aangeeft aanspraak te houden op het achterstallige loon. Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, 5 jaar dus. Wil je deze termijn stuiten? Neem dan contact op met een van de juristen van HelloLaw via 088 1411 011. Wij kunnen je hier direct bij helpen.

Matiging door rechter

Houd er rekening mee dat de rechter de hoogte van de wettelijke verhoging kan matigen. De wettelijke rente kan niet gematigd worden. De werknemer heeft aanspraak op verhoging, als het aan de werkgever is toe te rekenen dat het loon niet betaald is. Een foutje van de bank valt daar niet onder.
 

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet, wat kan ik doen?

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet, wat kan ik doen?

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet binnen de normale termijn, kan ik hier iets tegen doen?

Waar heb ik recht op als mijn werkgever mijn loon niet betaalt?

Ik heb een loonvordering ingesteld, maar mijn werkgever zegt dat ik geen recht heb op de wettelijke verhoging, kan dat?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur