Ontslag & reorganisatie

Ontslag is de meest ingrijpende maatregel in het arbeidsrecht. De consequenties van ontslag kunnen dan ook extreem zijn. Zo kun je bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos worden en daardoor je recht op een uitkering verspelen. Of je werkgever heeft een ontslagvergunning gekregen waardoor je plots, zonder dat je dit eigenlijk wilde, naar een andere baan uit moet kijken. Hoe dan ook, je mag niet zomaar ontslagen worden. Doet je werkgever dat toch, dan zal hij in de meeste gevallen een vergoeding moeten betalen of je baan terug moeten geven. Uitzonderingen hierop zijn ontslag tijdens de proeftijd en ontslag op staande voet op basis van een zogenaamde ‘dringende’ reden.

Naast ontslag ten gevolge van bedrijfseconomische redenen, is ontslag ook vaak het resultaat van een conflict, veroorzaakt door bijvoorbeeld functiewijziging, ontslag door ziekte of functioneren. Ook dan krijg je als werknemer goede bescherming, dus laat je altijd goed informeren voor je ergens een besluit over neemt of instemt!

Zelf ontslag nemen

Niet in alle situaties kun je zelf zomaar ontslag nemen. Zo kun je bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen rechtsgeldig ontslag nemen als in jouw arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst de optie is opgenomen om tussentijds op te zeggen. Ook kun je ervoor kiezen om je arbeidsovereenkomst te beëindigen op basis van wederzijds goedvinden. Dit gebeurt door middel van een vaststellingsovereenkomst. Let op: laat je vaststellingsovereenkomst altijd goed nakijken door een jurist!

Bij beëindiging van je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden spreek je met je werkgever af om je dienstverband te beëindigen en onder welke omstandigheden dat gebeurt. Je stemt dus als werknemer vrijwillig met het einde van jouw arbeidsovereenkomst in.

De ontslagprocedures

Wil je werkgever het dienstverband rechtsgeldig opzeggen, dan moet hij dit op de in de wet genoemde ontslaggronden baseren. Hij kan de opzegging baseren op een van deze gronden, of een combinatie van meerdere gronden (cumulatiegrond). Een goed opgebouwd personeelsdossier is daarbij onmisbaar. Een rechtbank is verplicht om een verzoek tot ontslag af te wijzen, als het dossier onvoldoende onderbouwing biedt. Per ontslaggrond geldt een vooraf vastgestelde procedure:

 • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische of –organisatorische redenen: UWV;

 • Bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar: UWV;

 • Bij ontslag wegens persoonlijke redenen: kantonrechter.


Onder de ontslaggrond ‘persoonlijke redenen’ vallen zaken als:

 • Veelvuldig ziekteverzuim;

 • Onvoldoende functioneren;

 • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

 • Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;

 • Een verstoorde arbeidsverhouding;

 • Andere omstandigheden.
   

De grond ‘andere omstandigheden’ kan alleen bij hoge uitzondering worden aangevoerd. 

Zowel jouw werkgever als jij zelf kan na een beslissing van de kantonrechter binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Ook als je werkgever het niet eens is met de weigering van het uitvoeringsinstituut (UWV) om een ontslagvergunning toe te kennen, kan hij de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit moet gebeuren binnen 2 maanden nadat het verzoek om ontslag door het UWV is afgekeurd.

Ontslagverboden

Er gelden algemene en bijzondere ontslagverboden op basis waarvan je als werknemer niet of alleen onder bijzondere omstandigheden mag worden ontslagen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is ziekte. Ben je langer dan twee jaar ziek geweest, kan er toch een ontslagvergunning worden afgegeven omdat het verbod alleen de eerste twee jaar van ziekte geldt.

Transitievergoeding

In veel gevallen heb je als ontslagen werknemer recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De voorwaarde dat de werknemer eerst twee jaar in dienst moet zijn bij de werkgever is vervallen. Dit betekent dat ook een werknemer die in de proeftijd is ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per jaar.

Wetswijziging door Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna WAB) in werking getreden. Het doel van de WAB is om de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidscontracten kleiner te maken en om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Zo is de ketenregeling gewijzigd, heeft een werknemer eerder recht op een transitievergoeding en gelden er nieuwe regels voor oproepkrachten en payroll-overeenkomsten. Dit zorgt voor een betere rechtspositie voor oproepkrachten en payrollmedewerkers. Op 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht gewijzigd, doordat een cumulatie van ontslaggronden bij de kantonrechter mogelijk is geworden. 

 

Mijn werkgever heeft mijn dienstverband opgezegd in de proeftijd, geniet ik ontslagbescherming?

Ik wil zelf ontslag nemen, kan dat?

Kan ik in onderling overleg met mijn werkgever mijn baan opzeggen?
Ik ben al langer dan 2 jaar ziek, kan de werkgever mij ontslaan?
Ik ben ziek, kan mijn werkgever mij ontslaan?
Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur