Collectief ontslag

Van een collectief ontslag is sprake als een werkgever van plan is om minstens 20 werknemers te ontslaan binnen een tijdvak van 3 maanden. Het gaat dan om twintig werknemers die werkzaam zijn binnen één werkgebied. Daarnaast moet het gaan om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Op dat moment is de werkgever gebonden aan de Wet melding collectief ontslag (Wmco).

Op grond van de Wmco is de werkgever verplicht van het voorgenomen collectief ontslag gemotiveerd mededeling te doen aan het UWV WERKbedrijf, de vakbonden en de ondernemingsraad (OR). Het gaat dus om een meldingsplicht voor de werkgever om na te gaan of het collectieve ontslag kan worden voorkomen.

Wachttijd na meldplicht bij collectief ontslag

Volgens de Wet melding collectief ontslag (Wmco) mogen de arbeidsovereenkomsten niet eerder door de werkgever worden beëindigd dan een maand nadat het voornemen is gemeld bij het UWV, de vakbonden en de ondernemingsraad. Dit heet de wachttijd.

Dit betekent dat de werkgever na voldaan te hebben aan zijn meldingsplicht één maand moet wachten voordat hij verdere stappen mag nemen. Deze stappen zijn bijvoorbeeld het doen van een beëindigingsvoorstel, het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het verzoeken van de ontbinding van de arbeidsovereenkomsten bij de kantonrechter.

De arbeidscontracten mogen ook niet door de rechter worden ontbonden of op initiatief van de werkgever door middel van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

De wachttijd geldt niet als alle belanghebbende vakbonden verklaren dat zij zijn geraadpleegd en akkoord zijn met de beëindiging.

Moet de werkgever het collectieve ontslag melden, maar doet hij dit niet, dan kan de beëindiging of opzegging vernietigd worden. Ook is het mogelijk dat de werknemer aanspraak maakt op een billijke vergoeding. Nadat de werknemer erachter is gekomen dat er niet is voldaan aan de meldplicht, moet hij hiermee wel binnen 2 maanden naar de rechter stappen.

Sociaal plan bij collectief ontslag

Een sociaal plan is een collectieve regeling, die beschrijft hoe een reorganisatie gaat verlopen en wat er geregeld is voor de werknemers die hun baan verliezen. Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht, maar is wel in veel cao’s verplicht gesteld. Over het algemeen bevat een sociaal plan bepalingen over de herplaatsing van boventallige werknemers, ontslagvolgorde, afvloeiingsregelingen en outplacement. Lees meer over het sociaal plan.

 

Mijn werkgever wil een collectief ontslag doorvoeren, waar moet hij zich aan houden?

Mijn werkgever wil een collectief ontslag doorvoeren, waar moet hij zich aan houden?
De vakbonden hebben aangegeven in te stemmen met het collectief ontslag, heeft mijn werkgever nog steeds een maand wachttijd?
Mijn werkgever wil in een periode van 3 maanden minder dan 20 werknemers ontslaan, is dit collectief ontslag?
Kan de rechter de wachttijd gebonden aan collectief ontslag verkorten?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur