Ontslag via kantonrechter

Bij een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter verzoekt je werkgever de rechter om ontbinding van je arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2015 is ontslag slechts mogelijk op specifieke ontslaggronden. Voor elke ontslaggrond geldt een vooraf vastgestelde procedure. Kiezen voor een bepaalde ontslagroute zoals in het oude ontslagrecht is niet meer mogelijk. Bij ontslag wegens persoonlijke redenen zal de werkgever een ontbindingsverzoek moeten voorleggen aan de kantonrechter.

Onder persoonlijke redenen, waarvoor de werkgever opzegging van het dienstverband moet verzoeken bij de kantonrechter, worden de volgende situaties verstaan:

 • Veelvuldig ziekteverzuim;

 • Onvoldoende functioneren;

 • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

 • Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;

 • Een verstoorde arbeidsverhouding;

 • Andere omstandigheden.
   

De grond “andere omstandigheden” is een restgrond die bij hoge uitzondering kan worden aangevoerd.

Dossieropbouw bij ontbinding 

Een werkgever zal bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst de aangevoerde reden voor ontslag moeten onderbouwen en bewijzen. Een goed opgebouwd personeelsdossier is daarbij noodzakelijk. Een rechtbank is verplicht om een dergelijk verzoek af te wijzen, wanneer het dossier daarvoor onvoldoende onderbouwing biedt.

Ontbindingsprocedure

Bij een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter verzoekt je werkgever eerst de rechtbank om ontbinding van je arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat je na het verzoekschrift van je werkgever op tijd een verweerschrift bij de rechtbank indient om je rechten zoveel mogelijk zeker te stellen. Bij het ontbreken van een goed verweerschrift loop je wellicht een vergoeding mis en loop je het risico geen WW-uitkering te ontvangen of andere zaken waar je recht op hebt.

De volgende stap in de ontslagprocedure is een mondelinge behandeling van de zaak voor de rechtbank. Na de mondelinge behandeling volgt in de regel de uitspraak, waaruit blijkt of de arbeidsovereenkomst wel of niet in stand blijft. Ook over een eventueel gevorderde transitievergoeding door werknemer en wie er op moet draaien voor de juridische kosten doet de rechtbank uitspraak.

In het nieuwe ontslagrecht zijn er mogelijkheden als men het niet eens is met de beslissing van de rechtbank. Zo kunnen zowel werknemer als werkgever na een beslissing van de rechtbank binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Wetswijziging door Wet Werk en Zekerheid

Het nieuwe ontslagrecht maakt deel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het eerste deel hiervan trad op 1 januari 2015 in werking. Hierbij werden er veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding en de loondoorbetaling bij oproepkrachten. Ook werd de zogenaamde aanzegplicht ingevoerd. Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht drastisch gewijzigd.

Sinds 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht. Deze wijziging brengt onder meer met zich mee dat een werkgever niet meer kan kiezen voor een bepaalde ontslagroute. Afhankelijk van de reden van het ontslag, is de ontslagprocedure vooraf bepaald.

Ook naar de kantonrechter

Ook de opzeggingsgronden ‘bedrijfseconomische redenen’ en ‘langdurige arbeidsongeschiktheid’ zijn gronden waarover de kantonrechter zich kan buigen en uitlaten. De wet geeft aan dat voor deze opzeggingsgronden de ontslagroute naar het UWV moet worden gevolgd. Als er geen toestemming wordt gegeven door het UWV voor het ontslag bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever dit voorleggen aan de kantonrechter.

 

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter, kan dat zomaar?

Mijn werkgever wil mij ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kan hij hiervoor naar de kantonrechter?
Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst laten ontbinden bij de kantonrechter, heeft hij hiervoor een dossier nodig?
Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst laten ontbinden bij de kantonrechter, heb ik recht op een transitievergoeding?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur