Ontslag wegens reorganisatie

Als het economisch slecht gaat met een bedrijf, kan een reorganisatie ervoor zorgen dat het bedrijf weer financieel sterker kan worden. Een dergelijke reorganisatie kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen leiden. Sinds 1 juli 2015 kan een werkgever bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor één of meerdere werknemers alleen nog maar naar het UWV WERKbedrijf. De werkgever dient hiervoor dus een ontslagvergunning te hebben. Het hangt van de omstandigheden af of werkgever kan bewijzen dat er inderdaad sprake is van een economische teruggang van zijn onderneming. 

Als een werkgever zijn slechte financiële situatie niet kan onderbouwen, zal het UWV WERKbedrijf normaal gesproken geen ontslagvergunning afgeven. Maar zelfs als het financieel slecht gaat met het bedrijf, is de rechter of het UWV WERKbedrijf nog niet verplicht om het verzoek van de werkgever om een ontslagvergunning toe te wijzen. 

Het belang van jou als werknemer kan zwaarder wegen dan het belang van de werkgever. Daarom is het ook in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen belangrijk om goede rechtshulp in te schakelen.

Het afspiegelingsbeginsel

Als je werkgever één of meerdere werknemers wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen, dan moet hij rekening houden met de ontslagvolgorde. Je mag namelijk niet willekeurig werknemers uitkiezen om te ontslaan.

De ontslagvolgorde wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen een bepaalde functie zowel voor als na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Binnen de functies (ofwel werknemers met uitwisselbare functies) worden de werknemers opgedeeld in leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep moet de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen.

Er zijn 5 leeftijdsgroepen:

15 tot en met 24 jaar;

25 tot en met 34 jaar;

35 tot en met 44 jaar;

45 tot en met 54 jaar;

55 jaar tot de AOW-leeftijd.


In sommige situaties hoeft een werkgever het afspiegelingsbeginsel niet te gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat om één unieke functie voor één werknemer of wanneer zijn bedrijf gaat sluiten. Ook kan er in de van toepassing zijnde cao een afwijkend afspiegelingsbeginsel zijn afgesproken.

Herplaatsing

Sinds het nieuwe ontslagrecht van 2015 is de herplaatsingsverplichting van de werkgever duidelijk in de wet vastgelegd. De werkgever moet kunnen aantonen dat er geen vacature voor een passende functie is of op korte termijn beschikbaar komt én dat een eventueel passende functie niet wordt bezet door een flexibele kracht.

Wordt een passende functie bezet door een oproepkracht, een ingeleende kracht of een medewerker met een tijdelijk dienstverband, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij deze arbeidsplaats vrijmaakt voor de vaste medewerker. Behoort de onderneming tot een concern met meerdere bedrijven? Dan wordt er ook bij de andere aangesloten ondernemingen gekeken of werknemer kan worden herplaatst.
 

Mijn arbeidscontract is beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen. Kan ik aanspraak maken op een ontslagvergoeding?

Mijn arbeidscontract is beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen. Kan ik aanspraak maken op een ontslagvergoeding?
Mijn werkgever wil mij ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, kan dat?
Wordt een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen makkelijk afgegeven?
Mijn werkgever houdt zich niet aan het afspiegelingsbeginsel, wat nu?
Heeft mijn werkgever een verplichting om mij te herplaatsen wanneer dat mogelijk is?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Wij staan voor je klaar. Bel ons of sluit nu een abonnement af en maak direct gebruik van ons juridisch advies. Je kunt onbeperkt bellen met onze juristen, wij geven je snel en deskundig advies voor al je juridische problemen. Daarbij kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven en krijg je korting op onze diensten en op de advocaten uit ons bestand.

Registreer nu
Direct advies: ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur