Ontslag en WW

Ben je ontslagen of word je met ontslag bedreigd? Dan is het belangrijk om meteen in actie te komen. Een van de eerste dingen die je moet is informeren bij het UWV. Dit is nodig als je aanspraak wilt maken op een WW-uitkering. Als werkloze werknemer in Nederland heb je in principe recht op een WW-uitkering. Deze aanspraak is wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Als je geen goede rechtshulp inschakelt, dan kan dat tot gevolg hebben dat je niet alleen je ontslagvergoeding verspeelt, maar dat ook je recht op een WW-uitkering vervalt.

Een WW-uitkering is een (tijdelijk) inkomen op grond van de Werkloosheidswet (WW) en ontvang je alleen als je niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Dat houdt in dat je geen schuld mag hebben aan je eigen ontslag. De hoogte en duur van de WW-uitkering hangen af van het gemiddelde loon in het jaar voor je werkloosheid en de periode van jouw dienstverband.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ben je ontslagen of dreig je ontslagen te worden, schrijf je dan altijd direct in bij het UWV om te voorkomen dat je je recht verspeelt. Wil je meer weten? Wij zetten alles wat je wilt weten voor je op een rijtje.

Onderneem actie bij dreigend ontslag

Je hebt als werknemer een sterkere rechtspositie dan je denkt. Het is daarom bij ontslag belangrijk dat je je rechtspositie zo sterk mogelijk houdt en op die manier geen inkomsten misloopt. Daarnaast is goed om uit te zoeken of jouw werkgever zich aan alle ontslagregels gehouden heeft. Zo niet, dan is er een kans dat je recht hebt op een ontslagvergoeding. Hiervoor is het wel nodig om je ontslag aan te vechten.

Omdat het vaak niet direct duidelijk is waar je allemaal recht op hebt, is het goed om een jurist in te schakelen. Die weet direct waar je allemaal recht op hebt en deze zal proberen zoveel mogelijk voor je eruit te halen. Onze juristen kun je hierin bijstaan. Neem contact met hen op via 088 1411 011, zij helpen je dan direct verder.

Voorkom verwijtbare werkloosheid

Het is erg belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat je schuld hebt aan je eigen werkloosheid. Als je verwijtbaar werkloos bent geworden, verspeel je namelijk je recht op een WW-uitkering, maar ook op een eventuele ontslagvergoeding.

Er zijn een aantal dingen waar je dan ook rekening mee moet houden:

Wat moet je nooit doen bij ontslag?

Als je werkgever je wilt ontslaan, ga dan nergens mee akkoord en zet nergens je handtekening onder. Pas nadat je goede rechtshulp hebt ingeschakeld, is het verstandig om dergelijke beslissingen te nemen. Onze juristen kunnen je hierin bijstaan en advies geven. Neem contact met hen op via 088 1411 011 en zij helpen je direct verder.

Wat moet je altijd doen bij ontslag?

Als je recht wilt houden op een uitkering en diverse vergoedingen is het van belang dat je beschikbaar blijft voor werk. Laat jouw werkgever (schriftelijk) weten dat je jezelf beschikbaar houdt. Zo kan jouw werkgever je niets verwijten. Vraag om een schriftelijke bevestiging van alles dat je werkgever jou in deze periode mededeelt.

Schakel rechtshulp in 

Goede rechtsbijstand is bij een ontslagzaak absoluut noodzakelijk. Een goede jurist of arbeidsrechtadvocaat kan je helpen om een eventuele ontslagvergoeding veilig te stellen en om je recht op een WW-uitkering zo sterk mogelijk te houden.

Wat je moet weten over de WW-uitkering

De hoogte

In de eerste twee maanden van de werkloosheid heb je als werknemer recht op 75% Van het loon dat je ontving in het jaar voor de werkloosheid. Vanaf de derde maand bedraagt de WW-uitkering 70% Van datzelfde loon.

De duur

De WW-uitkering duurt minimaal drie maanden. In 2015 was de maximale duur van de uitkering 3 jaar en 2 maanden (38 maanden). Deze maximale duur wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 april 2019 zal de duur van de uitkering maximaal 2 jaar (24 maanden) zijn. De geleidelijke afbouw houdt in dat de maximale WW-duur van 38 maanden met ingang van 2016 per kwartaal met 1 maand wordt teruggebracht. Mensen die vóór 1 januari 2016 de WW zijn ingestroomd worden, zolang zij het werk niet hervatten, niet geraakt door deze afbouw.

Wanneer kom je in aanmerking voor  de WW? - Wekeneis en jareneis

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, dien je in de 36 weken voor werkloosheid minimaal 26 weken te hebben gewerkt. Dit wordt de wekeneis genoemd. Voldoe je aan deze wekeneis, dan heb je recht op een uitkering van 3 maanden. Als je in de vijf jaar voor werkloosheid minimaal 4 jaar hebt gewerkt (de jareneis), dan heb je recht op een langere uitkering.

Ingang WW-uitkering

Voldoe je als werknemer aan de voorwaarden voor een WW-uitkering, dan gaat dat recht pas in nadat de opzegtermijn bij de werkgever is verlopen. Behalve bij ontslag op staande voet en ontslag in de proeftijd moet de werkgever altijd een opzegtermijn in acht te nemen. Reden hiervoor is dat jouw werkgever tijdens de opzegtermijn je loon moet doorbetalen.

Soms wordt er bij ontslag onvoldoende rekening gehouden met de opzegtermijn. In zo’n situatie gaat het UWV uit van een fictieve opzegtermijn. Deze fictieve opzegtermijn duurt net zo lang als de opzegtermijn die normaal gesproken voor de werknemer zou gelden. De WW-uitkering gaat in zodra de fictieve opzegtermijn voorbij is. Het gevolg is dat je pas een WW-uitkering ontvangt, zodra deze (fictieve) opzegtermijn is verstreken. In de tussenliggende periode zit je dus zonder inkomsten.

Ingang fictieve opzegtermijn

Afhankelijk van de situatie begint de fictieve opzegtermijn:

  • na de dag waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt

  • na de dag waarop de kantonrechter de ontbindingsbeschikking afgeeft

  • na de dag waarop werknemer en werkgever de beëindigingsovereenkomst ondertekenen
     

WW-uitkering na ontslag in proeftijd

Ontslag krijgen tijdens de proeftijd is over het algemeen niet verwijtbaar, op voorwaarde dat er sprake is van goed werknemerschap. Ben je werkloos geworden in je proeftijd? Neem dan contact met een van onze juristen via 088 1411 011, dan bekijken we samen hoe sterk je staat en waar je recht op hebt.

Verwijtbare werkloosheid en WW-uitkering

Er is sprake van verwijtbare werkloosheid als je op eigen initiatief je baan opzegt of als je ontslagen wordt om een dringende reden, bijvoorbeeld ontslag op staande voet. In dat soort gevallen vervalt je recht op een WW-uitkering. Je bent niet verwijtbaar werkloos als er goede redenen waren om je dienstverband te beëindigen. Het moeten dan wel zulke goede redenen zijn dat het terecht niet van je gevraagd kon worden om je baan aan te houden. Het gaat om onhoudbare situaties of een situaties van dringende noodzaak. Denk aan bepaalde gevallen van seksuele intimidatie of mishandeling door de werkgever van jou of jouw familieleden. Wel is het goed om in zulke gevallen eerst contact met een van onze juristen op te nemen voordat je je baan opzegt. Je kunt onze juristen bereiken via 088 1411 011, wij geven je dan advies wat je het beste kunt doen.

Neemt je werkgever het initiatief om jouw dienstverband te beëindigen en ga je hiermee akkoord, dan behoud je in principe het recht op je WW-uitkering. Het is dan wel belangrijk dat uit de overeenkomst blijkt dat het initiatief bij je werkgever ligt en niet bij jou. Laat zo een document dus altijd eerst door een jurist checken vóórdat je het tekent.
 

Wat moet ik doen bij dreigend ontslag?

Wat moet ik doen bij dreigend ontslag?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu doen?
Ik ben ontslagen en werkloos geworden, heb ik nu recht op een WW-uitkering?
Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?
Wat moet ik doen om aanspraak te maken op een WW-uitkering?
Ontvang ik meteen na mijn ontslag de WW-uitkering?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur