Ontslagvergoeding of transitievergoeding

Als je wordt ontslagen, heb je als werknemer in veel gevallen recht op een vergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de overgang naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. In principe heeft elke werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd, een wettelijk recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt vastgesteld volgens een vaste wettelijke norm.

Voorwaarden transitievergoeding

Bij ontslag heb je als werknemer het recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door je werkgever is opgezegd of op verzoek van je werkgever is ontbonden. Ook is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd, als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever en de werknemer om die reden de arbeidsovereenkomst opzegt. Lees hier meer over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding.

Contract voor bepaalde tijd niet verlengd? Ook transitievergoeding!

Ook als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd wordt kan je als werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Het is dan wel vereist dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

Wordt de arbeidsovereenkomst op initiatief van jou als werknemer niet voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. De werknemer ontvangt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag. In 2020 is de transitievergoeding maximaal € 83.000 euro of een bedrag dat gelijk is aan maximaal het loon over 12 maanden als dit loon hoger is dan € 83.000. Dit maximumbedrag wordt elk jaar aangepast.

Cao-regeling kan afwijken

In een cao kan worden afgeweken van de algemene regels van de transitievergoeding. Het is wel vereist dat er wordt voorzien in een gelijkwaardige voorziening. Hierbij kan bijvoorbeeld bij een reorganisatie ook gedacht worden aan een sociaal plan dat de status van cao heeft.

Geen recht op een transitievergoeding

Je hebt niet altijd recht op een transitievergoeding. Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen? Onze juristen leggen jou dat hier uit.
 

Heb ik recht op een vergoeding als ik ontslagen wordt?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur