Op staande voet ontslagen

Ontslag op staande voet is enorm ingrijpend. Het heeft namelijk niet alleen tot gevolg dat je arbeidsovereenkomst onmiddellijk eindigt, het betekent ook dat je je recht op een WW-uitkering verliest. Als je op staande voet ontslagen bent, ben je namelijk schuldig aan je eigen ontslag, ook wel verwijtbaar werkloos genoemd.

Wanneer mag ontslag op staande voet?

Je werkgever moet een dringende reden hebben, als hij je per direct wil ontslaan. Ontslag op staande voet wordt daarom ook wel ontslag wegens een dringende reden genoemd. Onder dringende reden wordt verstaan: een bepaalde gedraging of eigenschap van de werknemer die ervoor zorgt dat van de werkgever niet meer gevraagd kan worden dat hij de werknemer in dienst houdt.

Voorbeelden zijn:

  • verduistering;

  • diefstal;

  • mishandeling, ernstige belediging of bedreiging van de werkgever, zijn familieleden of werknemers;

  • hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren.
     

Hoewel een werkgever al vrij snel kan en zal aannemen dat er sprake is van een dringende reden, blijkt uit uitspraken van de rechter vaak dat er in de praktijk geen dringende reden was. Als je dus op staande voet ontslagen bent, is het goed om het daar niet bij te laten zitten. Neem contact op met een van onze juristen via 088 1411 011, wij helpen je dan direct verder en bekijken samen of we je ontslag kunnen aanvechten.

Gelijktijdige mededeling vereist

Is er sprake van een dringende reden die voor het ontslag op staande voet kan zorgen, dan moet je werkgever dat direct aan jou meedelen op het moment dat het voorval zich voordoet. Dit mag dus niet enkele uren of dagen later.

De werkgever moet het ontslag dus direct melden en meteen aangeven wat de dringende reden is voor het ontslag. Als je werkgever te lang wacht met het geven van ontslag, dan is er geen sprake meer van een dringende reden. Het gevolg hiervan is dat het ontslag op staande voet niet meer rechtsgeldig is. Heeft jouw werkgever volgens jou te lang gewacht met het geven van ontslag? Neem dan contact op met een van onze juristen via 088 1411 011. Wij bekijken dan samen of we je ontslag kunnen aanvechten.

Onterecht ontslag op staande voet

Als het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven is, kan het door een rechter ongedaan gemaakt worden. Als werknemer zal je dan wel binnen 2 maanden een procedure moeten starten bij de kantonrechter om het ontslag te laten vernietigen.

Oordeelt de rechter dat het ontslag op staande voet inderdaad ten onrechte is gegeven dan kan je werkgever veroordeeld worden om je achterstallig loon met terugwerkende kracht te betalen. Ook kan het zo zijn dat je werkgever andere vergoedingen zal moeten betalen, zoals een billijke vergoeding. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat je werkgever je gewoon weer ‘terug zal moeten nemen’.

Wetswijziging per 1 juli 2015

Vroeger kon een werknemer die het niet eens was met een ontslag via een kort geding verzoeken om een vergoeding of wedertewerkstelling. Sinds 1 juli 2015 is deze regeling door het nieuwe ontslagrecht komen te vervallen. Een werknemer die op staande voet ontslagen wordt moet altijd de kantonrechter vragen om dat ontslag te laten vernietigen. Het verzoekschrift daartoe moet wel binnen twee maanden na het moment van het ontslag worden ingediend bij de rechtbank. Laat je als werknemer het termijn van 2 maanden verstrijken dan verlies je alle mogelijkheden om het ontslag op staande voet aan te vechten.
 

Mijn werkgever heeft mijn arbeidsovereenkomst per direct opgezegd, zonder opgave van reden, kan dit?

Mijn werkgever heeft mijn arbeidsovereenkomst per direct opgezegd, zonder opgave van reden, kan dit?

De werkgever ontslaat mij op staande voet vanwege diefstal, waar we 2 maanden geleden al een gesprek over hebben gehad. Kan dit?

Ik wil zelf ontslag nemen op staande voet, mag dat?

Wanneer ik zelf ontslag neem op staande voet, kan ik dan mijn werkgever aanspreken op een vergoeding?

Ik denk dat mijn ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven, wat kan ik nu doen?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur