Vakantiedagen meenemen

Vakantiedagen leggen best een belasting op het bedrijf. Als werknemers te lang en te veel dagen kunnen opbouwen wordt het op den duur een groot risico voor de werkgever.

Daarnaast is het nodig dat een werknemer ook nog wel eens ontspant. Daarom zijn er regels rondom het meenemen van vakantiedagen. Deze regels kunnen deels in de wet zijn vastgelegd en deels in je arbeidsovereenkomst of in de op jou van toepassing zijnde cao. Hoelang je vakantiedagen kunt meenemen, hangt ervan af of het om wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen gaat.

Voor de vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012 blijft gelden dat die pas na 5 jaar vervallen. Dit geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen.

Meenemen wettelijke vakantiedagen

Als werknemer ben je verplicht om je wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te maken. Doet je dat niet, dan vervallen deze vakantiedagen. De regeling is met name ingevoerd om werknemers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen met het oog op hun veiligheid en gezondheid.

De termijn van 6 maanden houdt in dat je elk jaar voor 1 juli je wettelijke vakantiedagen moet hebben opgemaakt. Het is wel mogelijk om met je werkgever schriftelijk vast te leggen dat je ze langer mag meenemen.

Meenemen bovenwettelijke vakantiedagen

De vervaltermijn van zes maanden geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. De termijn loopt vanaf de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan. Een voorbeeld: als je in 2015 bovenwettelijke vakantiedagen over hebt gehouden, kun je deze opnemen tot en met 31 december 2020.

Vakantiedagen opgebouwd voor 2012

Bij het aanspreken van vakantiedagen werden vroeger de oudste dagen als eerste gebruikt. Op deze wijze werd zo veel mogelijk voorkomen dat opgebouwde vakantiedagen zouden vervallen. Dat is nu niet meer van toepassing, omdat de wettelijke vakantiedagen die een werknemer sinds 1 januari 2012 opbouwt eerder vervallen dan de dagen die voor 2012 zijn opgebouwd. Deze combinatie van voor 2012 opgebouwde wettelijke vakantiedagen en de dagen die na deze datum zijn opgebouwd, zal zich alleen nog in 2016 voordoen.

Uitzonderingsgeval

Er is wel een uitzondering op de regel dat vanaf 1 januari 2012 opgebouwde wettelijke vakantiedagen na zes maanden vervallen. Wanneer een werknemer een goede reden heeft om niet in staat te zijn geweest de vakantiedagen op te nemen, dan geldt deze vervaltermijn niet. Hier zal bijvoorbeeld sprake van zijn als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is en daarbij vrijgesteld is van de verplichting tot re-integratie. De vakantiedagen vervallen dan pas na vijf jaar.

Een werkgever en werknemer hebben daarnaast de optie om bij schriftelijke overeenkomst afwijkende afspraken te maken zodat je vakantiedagen langer kunt meenemen.

 

Kan ik mijn wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

Ik ben ziek geweest en heb daarom mijn wettelijke vakantiedagen niet kunnen opnemen. Zijn deze nu vervallen?
Ik heb het erg druk gehad op mijn werk en heb daarom mijn vakantiedagen niet kunnen opnemen. Kan ik deze meenemen?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur