Wonen

Je gaat op vakantie en je wil je kamer tijdelijk verhuren, je huisbaas wil je weg hebben, je wil juist een huis kopen en weet niet waar je op moet letten of je hebt mot met de buren. Er zijn veel verschillende soorten juridische problemen die je kunt hebben omtrent wonen. 

Weet je rechten en plichten

Huur of verhuur je een woning of ga je een huis kopen, dan komt hier heel wat bij kijken. Bij het aangaan van een huurovereenkomst of een koopovereenkomst is het van belang te weten wat je rechten en plichten zijn. Wij vertellen je alles over de rechten en plichten van de huurder en verhuurder, en over zaken als onderhuur, medehuur en opzegging van de huurovereenkomst. Als je een woning koopt informeren we je over onderwerpen als de koopovereenkomst, je bedenktijd en de WOZ-waarde. Het kan gebeuren dat je een conflict krijgt met je huurder of verhuurder. Ook dan helpen we je verder. Het kan ook zijn dat je buren voor overlast zorgen, of dat je een conflict hebt met de buren over bijvoorbeeld de erfgrens of overhangende beplanting. Wij geven je advies over het burenrecht en staan je bij in het geschil. 

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere het bevorderen van de flexibiliteit van de huurmarkt en meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Er worden onder andere wijzigingen aangebracht in de beëindiging van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd, de toetsing van de huurprijs, de beëindigingsgronden van de huurovereenkomst en de verhuur van leegstaande woonruimte. Voor juli 2016 eindigden huurovereenkomsten voor bepaalde tijd niet automatisch na het verstrijken van de huurtijd. Een belangrijke wijziging is dat huurovereenkomsten van zelfstandige woonruimten van 2 jaar of korter en huurovereenkomsten van onzelfstandige woonruimten van 5 jaar of korter, die op of na 1 juli 2016 zijn overeenkomen, wel eindigen na het verstrijken van de huurtijd. Ook kan de huurder een dergelijke huurovereenkomst opzeggen vóór het verstrijken van de bepaalde tijd. We vertellen je bij hier alles over de gevolgen van deze nieuwe wet.

Rechten en plichten bij huur

De wet bevat diverse bepalingen met betrekking tot huurrecht. De verhuurder en de huurder hebben beiden rechten en plichten. De belangrijkste verplichtingen van de verhuurder zijn het ter beschikking stellen van de woning, het onderhouden van de woning en het verschaffen van rustig huurgenot aan de huurder. De verhuurder heeft recht op tijdige betaling van de overeengekomen huurprijs en hij hoeft geen overlast van de huurder toe te staan. De hoofdverplichtingen van de huurder zijn dan ook het betalen van de huur en het gebruiken van de woning als een goed huurder. Daar staat tegenover dat je als huurder recht hebt op woongenot en huurbescherming. Lees verder over woning verhuren. 

Huurbescherming

De huurder wordt beschermd doordat veel regels van het huurrecht dwingend van aard zijn. Dit betekent dat in een huurovereenkomst meestal niet van de wettelijke bepalingen mag worden afgeweken. Een verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen, omdat een huurder huurbescherming krijgt. Opzeggen van de huur is alleen mogelijk als de verhuurder dit baseert op een wettelijke opzeggingsgrond. Stem je als huurder niet in met de opzegging, dan blijft de huurovereenkomst in stand. De verhuurder heeft dan toestemming van de rechter nodig om de huurovereenkomst te doen eindigen. Er zijn echter uitzonderingen op de huurbescherming. Iemand die een vakantiewoning huurt of een onderhuurder van een kamer heeft bijvoorbeeld geen huurbescherming. Ook zijn de regels met betrekking tot het eindigen van huur voor bepaalde tijd per 1 juli 2016 gewijzigd.

HelloLaw Documenten

Woning kopen

Ga je voor de eerste keer een woning kopen, dan komt er van alles op je af. Je kunt je bij de zoektocht naar een geschikte woning en bij de aankoop van de woning laten bijstaan door een makelaar, maar dit is niet verplicht. Heb je je oog laten vallen op een geschikte woning en ga je over tot de aankoop ervan, dan sluit je een (voorlopige) koopovereenkomst met de verkoper. Het kan verstandig zijn om vooraf een bouwkundige keuring uit te laten voeren, om te voorkomen dat je achteraf geconfronteerd wordt met verborgen gebreken. Na het aangaan van de overeenkomst heb je nog 3 dagen bedenktijd, waarbinnen je zonder opgave van redenen de koop kan ontbinden. Voor de eigendomsoverdracht van de woning is de tussenkomst van een notaris vereist, die de leveringsakte opmaakt. Daarnaast krijg je te maken met financiële kwesties. Zo zal je voor de financiering van je nieuwe woning doorgaans een hypotheek afsluiten. Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie. Lees verder over woning kopen.

Burenrecht

Het burenrecht is regelend recht. Dit betekent dat de wet bepaalde regels geeft, maar dat je met de buren andere afspraken kan maken. Ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente kunnen afwijkende regels zijn opgenomen. Zo bepaalt de wet dat bomen niet binnen 2 meter en heggen niet binnen 50 centimeter van de erfgrens geplaatst mogen worden. Maar als je buren toestemming geven, mag je bomen of heggen ook op een andere afstand planten. Lees verder over burenconflicten.

 

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur