Burenconflict

In een dichtbevolkt land als Nederland is een burenconflict soms onvermijdelijk. Meestal ontstaat een ruzie naar aanleiding van bepaalde overlast, zoals geluidsoverlast, of onenigheid over elkaars eigendom, bijvoorbeeld met betrekking tot de erfgrens of overhangende takken. Ook achterstallig onderhoud bij de buren kan tot problemen leiden, omdat daardoor de waarde van de huizen in de omringende buurt minder waard kunnen worden.

Het burenrecht regelt veel van de rechten en plichten van buren. Vaak is de beste oplossing om samen met de buren tot een oplossing te komen,  maar soms moet toch de rechter eraan te pas komen om de geschillen te beslechten.

Burenruzie

Een burenruzie ontstaat vaak door overlast: de ene buur ergert zich aan de blaffende hond van de andere buur of aan de rook en stank van de barbecue die de hele zomer aan lijkt te staan. Afhankelijk van de vraag of er sprake is van huur of eigendom van de woning zijn er verschillende mogelijkheden om een burenruzie op te lossen.

Mediation

In eerste instantie bespreek je natuurlijk de vervelende situatie met de buren zelf. In veel gevallen blijkt de lucht dan al geklaard. Komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kan een onafhankelijke derde partij worden ingeschakeld om jullie te helpen het conflict op te lossen. Hierbij kun je denken aan een mediator die bemiddelt en advies geeft waaraan beide buren zijn gebonden. Ook de situatie aan de wijkagent voorleggen, kan nog wel eens tot een oplossing leiden.

Burenruzie tussen huurders

Indien je een woning huurt van dezelfde verhuurder als je buurman, dan kun je in geval van een conflict ook de verhuurder aanspreken. De verhuurder heeft namelijk de plicht om jou woongenot te bieden. Overlast door een andere huurder kan een inbreuk vormen op dit woongenot waartegen de verhuurder moet optreden.

Naar de rechter

Biedt het voorgaande geen oplossing, dan kun je ten slotte een rechtszaak aanspannen tegen je buurman. De rechter zal zich dan buigen over het conflict en de knoop doorhakken.

Bomen en overhangende takken

Om overlast door vallende bladeren, overhangende takken en doorgeschoten wortels zoveel mogelijk te beperken, stelt de wet eisen aan bomen op de erfgrens. Ook zijn er regels betreffende de erfgrens en erfafscheiding. Buren kunnen elkaar daarop aanspreken en als dat niet tot een oplossing leidt, kunnen ze ook om bemiddeling vragen. Uiteindelijk kan de rechter hierbij hulp bieden.

Erfdienstbaarheden

Conflicten tussen buren kunnen ook ontstaan vanwege bepaalde rechten die op aangrenzende erven gevestigd zijn. Deze rechten worden erfdienstbaarheden genoemd. Dit is een last waarmee een stuk grond (het dienende erf) ten behoeve van een ander stuk grond (het heersende erf) wordt bezwaard. Het recht van overpad is daar een voorbeeld van. Je buurman heeft dan bijvoorbeeld het recht om over een stuk van jouw grond naar zijn woning te gaan.

 

Ik heb een conflict met mijn buren, kan ik mijn verhuurder hierop aanspreken?

Kan ik bij een conflict met mijn buurman afspraken maken?
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur