Huurachterstand

De belangrijkste plicht die je hebt als huurder is dat je de huurprijs op tijd en volledig dient te betalen. Volgens de meeste huurovereenkomsten moet iedere maand de huurprijs voor de eerste van de maand zijn betaald. Doe je dit niet of te laat, dan kan de verhuurder maatregelen nemen. Een huurachterstand kan namelijk vervelende gevolgen hebben voor de huurder. Wat kan een verhuurder dan zoal ondernemen?

Gevolgen huurachterstand

Bij niet tijdige of onvolledige huurbetaling ontstaat er een huurachterstand. De te laat betaalde huurtermijn is dan voor de verhuurder direct opeisbaar. Er is dus geen ingebrekestelling of aanmaning (betalingsherinnering) vereist. De verhuurder kan bij niet tijdige of onvolledige huurbetaling incassomaatregelen nemen. Bovenop de verschuldigde huur mag hij dan eventuele incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Voor het rekenen van de incassokosten moet de verhuurder wel eerst een aanmaning hebben gestuurd aan de huurder. In die aanmaning wordt dan gewaarschuwd voor de verhoging met incassokosten en wordt er nog een termijn van 14 dagen gegeven om te betalen.

HelloLaw Documenten

Beëindiging van de huurovereenkomst wegens huurachterstand

Daarnaast kan de verhuurder bij een hoge huurachterstand de huurovereenkomst beëindigen. Als de huurder een huurachterstand laat ontstaan gedraagt hij zich niet als een goed huurder en dit is een wettelijke grond voor opzegging. Als de huurder zijn huur niet betaalt voldoet hij niet aan zijn verplichtingen en is er sprake van een tekortkoming aan de kant van de huurder, wanprestatie. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst ook kan ontbinden. Het verschil met opzegging is dat ontbinding per direct en op elk moment mogelijk is, ongeacht de looptijd van de huurovereenkomst. Ook hoeft er geen opzegtermijn in acht genomen te worden. De verhuurder moet hiervoor wel naar de rechter en de ontbinding en ontruiming vorderen. Alleen de rechter kan de ontbinding uitspreken. De rechter toetst of de wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding goed te keuren. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter in het algemeen tot ontbinding zal overgaan als de huurachterstand 3 maanden of langer is. Er zijn incidentele gevallen waarbij ook bij 2 maanden achterstand werd ontbonden. Stelselmatig te laat betalen kan eveneens tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt opgezegd.

 

Ik ben slechts één dag te laat met het betalen van de huur, is dit een probleem?

Ik heb een huurachterstand en de verhuurder heeft mij geen betalingsherinnering gestuurd, moet ik nu de incassokosten betalen?
Kan in uit mijn woning gezet worden als ik een huurachterstand heb?
Wat kan ik als verhuurder doen als mijn huurder de huur niet betaalt?
Mijn huurder heeft een grote huurachterstand. Kan ik de huur opzeggen of ontbinden?
Ik heb een huurachterstand en mijn verhuurder dreigt mij uit de woning te zetten. Wat kan ik doen?
Ik heb een huurachterstand van 2 maanden, dus ik hoef nog niet bang te zijn voor ontbinding en ontruiming?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur