Kooprecht huurwoning

Een kooprecht voor huurders is niet in de wet vastgelegd. Er is in het verleden wel gepleit voor een kooprecht voor huurders, maar hier is niet mee doorgegaan.

Wel wordt de verkoop van corporatiewoningen aan huurders door de overheid gestimuleerd. Ook zijn er voor de woningverkoop door woningcorporaties specifieke regels opgenomen in de Woningwet en het daarbij horende Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Zo mag een woningcorporatie de woning met korting verkopen aan de huurder. Daarnaast dient een woningcorporatie bij verkoop van een huurwoning de woning eerst aan te bieden aan de zittende huurder.

Kooprecht in huurovereenkomst

Een huurder en verhuurder kunnen wel samen afspreken dat de huurder een kooprecht heeft. Dit houdt in dat zij afspreken de verhuurder aan de huurder het recht geeft om het gehuurde op enig moment te kopen. Een dergelijk beding zal schriftelijk in de huurovereenkomst moeten worden opgenomen. Er zijn verschillende soorten kooprechten die in een huurovereenkomst kunnen worden opgenomen. De twee meest voorkomende zijn de koopoptie en het voorkeursrecht van koop. Een koopoptie geeft aan de huurder het recht om het gehuurde te kopen, tegen een meestal vooraf vastgestelde prijs. Een voorkeursrecht van koop houdt in dat de huurder het recht krijgt om, bij voorgenomen verkoop van het gehuurde aan een derde, te eisen dat het gehuurde eerst aan hem te koop wordt aangeboden. 

Er kan bijvoorbeeld in de huurovereenkomst worden opgenomen dat:

  • Er een deel van de huurprijs wordt afgetrokken op de te betalen prijs;
  • De huurder een recht bedingt om de woning te kopen tegen een prijs die afwijkt van de marktprijs op het ogenblik van de koop;
  • De huurder een recht bedingt om de woning te kopen tegen de dan geldende marktprijs; 
  • De huurder bedingt een recht van eerste koop: het recht om de woning te kopen tegen de prijs die, als de verhuurder tot verkoop zou besluiten, dan van een derde kan worden gekregen.
     

Koop breekt geen huur

In de wet is vastgelegd dat de huurder wordt beschermd bij verkoop van de woning. Deze regeling is van dwingend recht, wat betekent dat hiervan niet kan worden afgeweken. Hierdoor kan de nieuwe eigenaar van een woning de huurder van deze woning niet uit zijn huis zetten. De huurovereenkomst wordt voortgezet met de nieuwe eigenaar.

 

Heb ik als huurder een kooprecht op mijn huurwoning?

Heb ik als huurder een kooprecht op mijn huurwoning?
Blijft de kooprecht van het gehuurde van kracht bij een nieuwe huurder?

Mijn vraag staat er niet tussen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur